O szkole

Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2015/16

1 października 2015r. został zaprzysiężony nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 • przewodnicząca: Weronika Kończak z klasy VIb
 • zastępca: Julia Raban z klasy VIa;
 • sekretarz: Marta Ziemba z klasy Va;
 • członek zarządu: Justyna Lis z klasy Vb.           Gratulujemy!

ROK SZKOLNY 2014/15

smileyPowitanie wiosny

Zgodnie z tradycją uczniowską 20 marca cała szkoła powitała nadejście wiosny. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu oraz dzięki zaangażowaniu wychowawców, rodziców i dzieci ulicami Kunowa przemaszerował barwny uczniowski korowód. Uczniowie rozdawali mieszkańcom Kunowa kolorowe balony z hasłami witającymi nową porę roku.

 

smileyZbiórka dla schroniska "Janik"

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w okresie przedświątecznym trwała zbiórka na rzecz schroniska dla psów „Janik”. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli  udało się zgromadzić około 70 kilogramów karmy suchej, 50 puszek z karmą oraz akcesoria dla psów. Ponadto  uczniowie klas V podczas zajęć techniki uszyli zabawki dla zwierząt. Za zebrane pieniądze, na prośbę schroniska, zakupiono koce i kołdry do zabezpieczenie bud i legowisk na czas zimy.

13.01.15 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami zawieźli dary do schroniska „Janik” . Zostali oprowadzeni przez pracowników oraz poznali zwierzęta, które aktualnie znajdują się pod ich opieką.

 

laughZnajomość własnych praw daje świadomość, że inni też mają prawa

20 listopada obchodziliśmy 25. rocznicę przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował uroczysty apel z udziałem uczniów klas IIIa i Vb. Uczniowie-uczniom w przytępnej formie przekazali informacje dotyczące historii uchwalenia Konwencji oraz przypomnieli najważniejsze jej zapisy.

 

smileyZarząd SU i Małego SU wybrany

 

Przedstawiamy skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu zaprzysiężonego 30.09.2014 roku.

Samorząd Uczniowski:

przewodnicząca-Julia Kutera, klasa VIa;

z-ca przewodniczącej – Julia Raban, klasa Va;

sekretarz – Adam Oziomek, klasa Vb;

członkowie Zarządu SU –Mateusz Ostrowski, kl. VIb; Natalia Kędzierska, kl. IVa; Justyna Lis, kl. IVb.

Mały Samorząd:

przewodniczący – Jakub Syta, klasa IIIa;

z-ca przewodniczącego – Izabela Stochła, klasa IIIb;

sekretarz – Agata Kudas, klasa IIb;

członkowie – Patrycja Chojnacka, kl. IIIb; Karolina Szymczyk, kl. IIa; Mikołaj Kamiński, kl. IIb oraz przedstawiciele klas I Izabela Rokoszna, kl. Ia; Dominik Działak, kl. Ib;Filip Imiełowski, kl. Ic.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

ROK SZKOLNY 2013/14

winkSU pomysłodawcą i organizatorem Dnia Wiosny pod hasłem "Masz talent!"

W piątek 21 marca cała szkoła radośnie witała wiosnę. Obchody Dnia Wiosny były okazją do organizacji przeglądu szkolnych talentów pod hasłem "Masz talent!". Uczniowie z klas IIa i IIIb uzdolnieni aktorsko występowali w scenkach i skeczach kabaretowych, dwie uczennice kl. Ib i uczeń kl. Ia pokazali swoje możliwości wokalne, a przedstawicielka klasy IIIb recytowała wiersz; obejrzeliśmy też  pierwszaków stawiających pierwsze kroki w tańcu towarzyskim i sportach walki oraz podziwialiśmy prace uczennicy IIa uzdolnionej plastycznie, która podczas występów rysowała węglem. Zgromadzona publiczność oklaskiwała małe talenty,a jury zachęcało ich do rozwijania zainteresowań. Przygotowane przez uczniów klas IV-VI prezentacje ich talentów i pasji przeszły najśmielsze oczekiwania jurorów i organizatorów. Obok uczniów uzdolnionych muzycznie z klas VIb i Va grających na akordeonie i ksylofonie wystąpili sportowcy  kl. IVb i VIb, z których jeden bił rekord kręcenia hula-hop, a drugi dał pokaz jazdy na deskorolce. Uczennice klasy Va prezentowały efektowną grę w szachy, taniec współczesny oraz pokazały swoje nieprzeciętne umiejętności wokalne.Nie zabrakło też pokazów tanecznych i wokalno-tanecznych w wykonaniu zespołów z klas IVa, Vb oraz VIa. Ten niezwykły dzień zakończył się na szkolnym boisku pokazem strażackim w wykonaniu uczniów klasy Vb.

laughDzień Życzliwości i Uśmiechu

Kultura dnia codziennego wymaga uprzejmości względem innych.

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Uśmiechu.

Samorząd Uczniowski przygotował w tym dniu apel promujący Kodeks Człowieka  Życzliwego, a każda klasa zgłosiła swojego kandydata do wyborów Miss i Mistera Życzliwości. Kandydat musiał być osobą nastawioną przychylnie i przyjaźnie do innych, dobrą i serdeczną.

Miło nam poinformować, że tytuł i szarfa Miss Życzliwości przypadły Julii Raban z klasy IVa i Karolinie Szymczyk z klasy Ia. Misterem Życzliwości został Sebastian Ostatek z klasy IVa i Michał Syta z klasy IIa. Wyróżniony został także uczeń klasy Vb Mateusz Ostrowski. Życzymy, aby każdy dzień był pełen życzliwości i wzajemnej sympatii.

smileyWybory do Zarządu SU

 

W miesiącu wrześniu trwała kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, podczas której klasy w ciekawej formie prezentowały swoich kandydatów do SU. 26 września 2013 roku uczniowie wybrali Zarząd w składzie: przewodnicząca-Julia Kutera, zastępca-Karolina Cieślik, sekretarz-Natalia Formela, członek zarządu-Mateusz Ostrowski. Na uroczystym apelu w dniu 1.10.2013 roku odbyło się zaprzysiężenie nowego składu SU.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2012/13.

Sejmik Uczniowski

Podsumowaniem debat uczniów klas IV-VI był Sejmik Uczniowski, poruszający jednocześnie kolejne zagadnienie  proponowane przez organizatorów konkursu „Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń”: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”. Celem sejmiku było uświadomienie uczniom potrzeby przestrzegania prawa. Uczestnicy formułowali wnioski przyczynowo-skutkowe dotyczące życia w społeczeństwie bez określonych reguł, zastanawiali się również, w jakich sytuacjach uczniowie spotykają się z koniecznością przestrzegania prawa. Zasadniczą częścią sejmiku było spotkanie z sędzią Sądu Rodzinnego w Ostrowcu Św. p. Mirosławą Bąkowską-Kudelską, która zapoznała uczniów ze specyfiką swojej pracy oraz przedstawiła podstawowe reguły prawa odnoszące się do uczniów. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. M. Szczepanik i M. Sasak oraz dyrektor szkoły p. D. Opara serdecznie dziękują naszemu gościowi za udział w sejmiku i przekazanie uczniom cennej wiedzy związanej z ich bezpieczeństwem.

 

Tradycyjnie w Dniu Św. Walentego szkolna "Poczta walentynkowa" rozprowadziła wśród uczniów dziesiątki kartek walentynkowych.

 

Konkurs "Tradycje bożonarodzeniowe"

Samorząd Uczniowski wraz z Małym Samorządem był organizatorem szkolnego konkursu dla klas "Tradycje bożonarodzeniowe".

Uczniowie losowali pytania dotyczące wiedzy o Bożym Narodzeniu. Mieli też za zadanie zaśpiewać 2. pierwsze zwrotki z wylosowanych najpopularniejszych kolęd. Nagrody w tym konkursie za najlepszą znajomość zwyczajów bożonarodzeniowych i najpiękniejsze wykonanie kolędy zdobyli reprezentanci klas Ib, IIa i IIIb oraz IVb, Vb i VIa.

Konkurs zakończył się wspólnym wykonaniem kolęd i wprowadził do naszej szkoły świąteczną atmosferę

 

Tradycje andrzejkowe i mikołajkowe

Samorząd Uczniowski jak co roku zadbał o organizację tradycyjnych zabaw i wróżb andrzejkowych. W środowe popołudnie 28 listopada uczniowie klas I-VI bawili się na zabawie andrzejkowej, a 30 listopada każdy z uczniów i nauczycieli mógł wylosować dla siebie wróżbę przygotowaną przez samorząd.

6 grudnia o naszych uczniach nie zapomniał św. Mikołaj przynosząc upominki i słodycze.

     

 

2 października 2012r. został zaprzysiężony nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 • przewodnicząca Marta Nowak z klasy VIb
 • zastępca Julia Pająk z klasy Vb;
 • sekretarz Filip Radomski z klasy VIa;
 • członek zarządu Łukasz Radzisz z klasy Va.           Gratulujemy!

oraz Małego Samorządu:

 • przewodnicząca Klaudia Formela z klasy IIIb;
 • zastępca Oliwia Skrzatek z klasy IIIa;
 • członkowie zarządu Norbert Działak z klasy IIIb.     Gratulujemy!


Zbieraliśmy nakrętki...

Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom, którzy włączyli się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. Od października zebraliśmy wspólnie 180 kg!!! Nakrętki zostaną przekazane organizatorom akcji „Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki”.

 

SZKOLNE ŚWIĘTO WIOSNY

Zgodnie  tradycją uczniowską cała szkoła powitała nadejście wiosny. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu w tym dniu władza została przekazana uczniom w formie symbolicznego klucza do szkoły. Dzięki zaangażowaniu wychowawców, rodziców i kreatywności dzieci ulicami Kunowa przemaszerował barwny, rozśpiewany i rozkrzyczany korowód. Mieszkańcy Kunowa mogli zobaczyć marzannę, panią wiosnę, kolorowe parasole i transparenty z hasłami witającymi nową porę roku; usłyszeli wiosenne piosenki i okrzyki. 

 

SEJMIK UCZNIOWSKI

Sejmik Uczniowski po hasłem "Wartości korczakowskie budujące naszą społeczność szkolną" zainicjował obchody Roku Korczaka w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie. Na wstępie uczennice zaangażowane w organizację sejmiku, Ania Jadwiżyc, Klaudia Woźniak i Gabrysia Chrobok, wprowadziły kolegów w tematykę spotkania przekazując informacje o obchodach Roku Korczaka, przedstawiły sylwetkę "Starego Doktora", pokazały go jako prekursora walki o prawa dziecka oraz przypomniały wszystkim najważniejsze zapisy z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie klasy IIIb w przystępnej, wierszowanej formie opowiedzieli kolegom o ich prawach. Zasadniczą część Sejmiku stanowiły warsztaty, podczas których przedstawiciele klas zastanawiali się, jakie wartości i prawa są dla nich najważniejsze. Swoje wnioski zapisali na kolorowych pudłach, z których później wznieśli symboliczny budynek szkoły. Na jego ścianach znalazły się prawa dziecka, które budują i wiążą całą społeczność szkolną. Opiekunowie nie zapomnieli o dopisaniu wartości, na które wskazywał Janusz Korczak tj. prawo dziecka do szacuku, do niewiedzy, do niepowodzeń i łez, do popełniania błędów, do własności, do tajemnicy, do radości, do wypowiadania swoich myśli i uczuć. Następnego dnia odbyły się lekcje wychowawcze wykorzystujące zbudowananą konstrukcję do rozmowy o poszanowaniu praw dziecka i wartościach najważniejszych dla ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie.Organizatorami sejmiku były opiekunki SU p. Małgorzata Szczepanik i Monika Sasak oraz opiekunka Małego Samorządu p. Wioletta Ćwik.

 

 

WRÓŻBY KATARZYNKOWO-ANDRZEJKOWE

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego-uczniowie klasy VIa wraz z wychowawcą-przygotowali Salę Wróżb i Przepowiedni. Tradycyjnie 25 listopada, w katarzynki, wszyscy uczniowie mogli poznawać swoją przyszłość oraz wywróżyć sobie, jaki będzie dla nich nadchodzący rok. Pięknie udekorowana sala i oryginalne przebrania gwarantowały dobrą zabawę potraktowaną oczywiście z "przymróżeniem oka".

 


Zbieramy zakrętki-

pomagamy nie tylko przyrodzie

Samorząd rusza z nową akcją charytatywno-ekologiczną.

Zachęcamy wszystkich do zbierania nakrętek z plastikowych butelek i kartonów, które są skupowane przez firmę zajmującą się recyklingiem. Zebrane fundusze wspomagają chorych.

 

 Pamiętajcie, że liczy się każda nakrętka! Zachęćcie do zbierania swoich bliskich.

 

“Zbieraj plastikowe zakrętki = wózek inwalidzki lub rehabilitacja dla dzieci” 


Wszystkich uczniów z klas IV-VI zapraszamy na dyskotekę w czwartek 27 października w godz. 16.30-19.00.

Pamiętajcie o nakretkach!


 

Samorząd szkolny w roku szk. 2011/12

Zarząd w składzie:
 Przewodnicząca: Ola Cieślik, kl. VIb
Z-ca przewodniczącej: Ania Jadwiżyc, kl. VIa
Sekretarz: Sandra Gulba, kl. Va
Pozostali członkowie zarządu: Natalka Ćwiek(Vb), Natalia Ceglarska(IVa), Jakub Karbowniczek(IVb) 
 
Skład Pocztu Sztandarowego: Anna Jadwiżyc, Aleksandra Cieślik, Daniel Gołyski/Bartek Baran
Skład  

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego dziękują wszystkim sponsorom-właścicielom sklepów w Kunowie: p. J.W. Gulbom, E.I. Nowakom i S.K Różalskim za słodkie niaspodzianki dla uczniów, które uatrakcyjniły im Dzień Dziecka organizowany w szkole.

 


 

Samorząd Uczniowski popularyzuje wśród uczniów książeczkę "Bieda. Przewodnik dla dzieci", którą otrzymaliśmy w ramach współpracy szkoły z Polską Akcją Humanitarną. Do książeczki dołączyliśmy zeszyt , do którego kolejni czytelnicy wpisują swoje uwagi, przmyślenia i pytania, które nasunęły im się podczas lektury. Chcemy jak największej grupie naszych uczniów przybliżyć problem ubóstwa w Polsce i na świecie. 

 


 

Mamy do przekazania wszystkim uczniom szczęśliwą informację.

Samorząd wprowadza nową akcję

„Szczęśliwy numerek”

Codziennie rano wylosujemy w bibliotece jeden szczęśliwy numerek, który będzie zwalniał ucznia mającego ten numer w dzienniku od pytania, ewentualnego nieprzygotowania do lekcji np. braku zeszytu.

Szczęśliwy numerek będzie codziennie rano wywieszany na tablicy samorządu.

 Informujemy, że szczęśliwy numerek nie zwalnia od pisania kartkówek, sprawdzianów i aktywności na lekcji.

Potraktujmy to jako zabawę, a nie okazję do nieprzygotowania do zajęć! *

smileysmileysmileysmileycheekycheekyangelcoolcoolsmiley

 

*Samorząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jedynki. 

 


 

 Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie integracyjne, połączone z jazdą na

sankach,ogniskiem i piczeniem kiełbasek. Zabawa była pełna wrażeń, były upadki i śmiechy, kiełbaski smakowały wyśmienicie!

Uczestniczyli członkowie zarządu, opiekunowie i najaktywniejsi uczniowie z klas IV-VI.


 

Poczta walentynkowa Samorządu Uczniowskiego rozprowadziła 266 kartek walentynkowych.


 Loteria fantowa     

Z inicjatywy SU 11 i 12 stycznia 2011 została zorganizowana charytatywna loteria fantowa dla rocznego Adasia chorego na nowotwór. Losy po 2zł i 3 zł rozeszły się bardzo szybko i zebraliśmy ponad 1500zł! Udało się to dzięki ofiarności naszych kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i właścicieli sklepów z Kunowa.


Konkurs na najpiękniejszą choinkę był kolejną inicjatywą Zarządu.

Zauroczyły nas choinki tradycyjne i nowoczesne oraz samodzielnie wykonane ozdoby.

  
Zaprzysiężenie nowego zarządu SU  
 
 
Zarząd w roku szkolnym 2010/11 będzie działał w składzie:
 Przewodnicząca: Ola Buczyńska, kl. VIa
Z-ca przewodniczącej: Martyna Sasak, kl. VIb
Sekretarz: Ania Jadwiżyc, kl. Va
Pozostali członkowie zarządu: Ola Cieślik(Vb), Jakub Czuba(IVb), Wiktoria Rakoczy(IVa) 
 
Skład Pocztu Sztandarowego: Aleksandra Pająk, Martyna Sasak, Hubert Czeski/Jakub Urbański
Skład
 
Gwarantujemy, że ten rok będzie pełen pomysłów i zabawy!
 

 
 
            Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2009/2010


Nasze Motto:
 ,,... I samorząd-to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze
działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się
i pół dnia razem spędzają,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał,
nie dokuczał, nie wyśmiewał,
a przeciwnie, żeby świadczył posługi, pomagał,

opiekował się i pilnował porządku...”

                                                         Janusz KorczakPrzewodnicząca szkoły : Iga Świercz
Z - ca : Martyna Sasak
Sekretarz :  Patryk Zaleski
Opiekunowie:  Monika Sasak,  Małgorzata Szczepanik

Poczet Sztandarowy: Aleksandra Seremak, Iga Świercz, Patryk Zaleski/Łukasz Sikorski


Chcesz wiedzieć, co ciekawego robiliśmy w I półroczu?

 

 • Zorganizowaliśmy warsztaty "Wokół praw dziecka" dla "trójek klasowych" związane z 20. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka
 • Przygotowaliśmy andrzejowo-katarzynkowy kącik wróżb i przepowiedni-na przerwach wróżyliśmy wszystkim uczniom i nauczycielom
 • Zorganizowaliśmy zabawę-konkurs "Wszyscy kochamy pluszowe misie"- starsi uczniowie mogli pochwalić się swoimi pluszakami i rodzinnymi pamiątkami. Nagrodziliśmy właścicieli najciekawszych i najstarszych pluszowych niedźwiadków.
 • Sprzedawaliśmy kalendarzyki w ramach akcji charytatywnej "Pomóż i Ty" -  dochód został przeznaczony na pomoc potrzebującym
 • Braliśmy udział w gminych obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz obchodach Święta Odzyskania Niepodległości

To tylko niektóre z naszych zadań. W II semestrze będzie jeszcze ciekawiej!
Czytajcie ogłoszenia i informacje o naszych pomysłach i akcjach i bierzcie w nich udział.

                                           Zarząd SU       

 


 

1 marca zaprosiliśmy trójki klasowe na sejmik uczniowski „Zdrowie na talerzu i w plecaku szkolnym”

Promowaliśmy zdrowe produkty w diecie ucznia.

 Przebieg sejmiku

1. Prelekcje członków SU:

 • Patryk Zaleski „Jak ważne jest śniadanie?”
 • Iga Świercz „Produkty szkodliwe w naszej diecie”
 • Martyna Sasak „Pięć porcji zdrowia każdego dnia”

2. Pytania do higienistki szkolnej… pani Eliza Gałęzia o przekąskach ucznowskich.

3. Prezentacja i degustacja zdrowych przekąsek.

Na naszym stole znalazły się m. in.owoce, warzywa, orzechy, batony zbożowe, musli, płatki, kiełki, wafle ryżowe, marchwiowe i jabłkowe chipsy,gorzka czekolada, soczki, woda niegazowana oraz samodzielnie przygotowane świeże wiosenne kanapki, koktajle mleczne, lody i sałatka owocowa.

Przedstawiciele klas przynieśli ze sobą własne propozycje zdrowego drugiego śniadania lub przekąski dla ucznia.

Cieszymy się, że wszystko szybko zniknęło ze stołów.

 


 

  Samorząd Uczniowski wraz z Małym Samorządem Uczniowskim zainicjowali huczne powitanie wiosny.

22 marca uczniowie klas I-III zaprezenowali piosenki, tańce, przebrania i rekwizyty kojarzące się z wiosną.

Klasy IV-VI przygotowały skecze, scenki, żarty sceniczne na Wiosenny Przegląd Kabaretów Klasowych.

Wszyscy zostali nagrodzeni słodką niespodzianką i mieli okazję do dobrej zabawy.


Wiosenny kiermasz "Wszystko po złotówce" to kolejny pomysł uczennic z Zarządu SU.

Zrób wiosenne porządki w domu. Znajdziesz masę niepotrzebnych rzeczy, bez których z łatwością możesz się obejść. Po co je trzymać? Może komuś się spodobają?

Podaruj je nam, sprzedamy je w sklepiku „Wszystko po złotówce” .W ten sposób wspólnie zasilimy konto Samorządu Uczniowskiego.

 

... dodamy, że kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzięki dla tych, którzy przekazali rzeczy i dla kupujących.

                                    

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  ul.Szkolna 1
  27 - 415 Kunów
 • (+41) 26-12-790

Galeria zdjęć