• Rekrutacja 2016/17

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

  ogłasza rekrutację do klasy pierwszej

  na rok szkolny 2016/17.

  Dokumenty do pobrania w zakładce / Dla rodziców

   

  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są „ z urzędu”,
   po uprzednim złożeniu przez rodziców zgłoszenia dziecka do klasy
   pierwszej do dyrektora szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).

  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice kandydata składają wniosek do dyrektora szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).

  3. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

  Lp.

  Kryterium

  Liczba punktów

  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

  1.

  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły

  30

  Potwierdza dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

  2.

  Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/rodziców kandydata

  5

  Oświadczenie rodziców

  o miejscu pracy

  3.

  Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Kunów

  10

  Oświadczenie rodziców

  o miejscu zamieszkania

  4.

  Kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

  15

  Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola


  4. Terminy rekrutacji:

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie wraz

  z załącznikami

  od 01.04.2016

  do 15.04.2016

  od 13.05.2016

  do 16.05.2016

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami

  od 20.04.2016

  do 18.05.2016

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  do 4.05.2016

  do 08.06.2016

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do pierwszej klasy

  do 09.05.2016

  do 10.06.2016

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  do 12.05.2016

  do 15.06.2016

  5. Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:
  - dowód osobisty rodzica/opiekuna
  - PESEL dziecka.

 • XI Gminny Przegląd Piosenki Współczesnej

   8 kwietnia 2016r. w PSP w Kunowie odbył się XI Gminny Przegląd Piosenki  Współczesnej „Wygraj Sukces” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Lecha Łodeja. Wszystkich zebranych powitała pani dyr. Dorota Opara. Gośćmi imprezy byli: Barbara Domagała i Zofia Farys radne Komisji Oświaty oraz radny Aleksander Kostucha. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie piosenki dziecięcej, rozwijanie zainteresowań muzycznych, wyłanianie talentów wokalnych.

  Nad przebiegiem konkursu czuwało  jury w składzie: przewodnicząca- p. Ewa Jurkowska- Siwiec- dyrektor  Państwowej  Szkoły  Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. oraz członkowie:  p. Elżbieta Łukawska- nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. i p. Lech Łodej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.  Komisja konkursowa oceniała uczestników za walory artystyczne, dobór repertuaru, umiejętności wokalne oraz ogólny efekt sceniczny. Imprezę prowadzili Julia Raban i Wojciech Stolarczyk.

  W czasie obrad jury gościnnie wystąpiła Alekdandra Wiączek uczennica V klasy  PSP nr 7 w Ostrowcu Św. Ola, jedna z Pereł  Ryszarda Góry. Udany koncert akordeonowy dały uczennice Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. Julia Pająk(Gimnazjum w Kunowie) i Weronika Bąbel(Gimnazjum w Szewnie).

  Laureatami konkursu w klasach I- III, w kategorii soliści zostali:

  • I miejsce- Wiktoria Pomykała – SP Wymysłowie i Sandra Stolarska SP w Dołach Biskupich,
  • II miejsce- Oliwia Kaczor- PSP w Kunowie i Agata Kudas– PSP w Kunowie,
  • III miejsce- Roksana Jastrzębska- PSP-  w Kunowie i Maja Ożdżyńska- PSP w Kunowie,
  • wyróżnienie- Emilia Sala- PSP w Kunowie.

  -  w kategorii zespoły:

  • I miejsce- Kaja Czub, Lena Gałka, Oliwia Kędziora i Aleksandra Kwiecień- PSP w Kunowie
  • II miejsce- Oliwia Wiatros, Wiktoria Pomykała, Maja Stachula, Natalia Czarnecka-
   SP w Karczmie Miłkowskiej
  • III miejsce- jury nie przyznało.

   Laureaci przeglądu w klasach IV-VI, w kategorii soliści:

  • I miejsce- Wiktoria Sałatowska- SP w Janiku
  • II miejsce- Kacper Przysiwek- SP w Wymysłowie i Aleksandra Wawrzosek- PSP w Kunowie
  • III miejsce- Klaudia Major- PSP w Kunowie.

  - Gimnazjum w Kunowie , w kategorii soliści:

  • I miejsce- Magorzata Sala,
  • II miejsce- Karolina Cieślik,
  • III miejsce- Aleksandra Łojek.

  - Gimnazjum w Kunowie, zespół:

  • I miejsce- Małgorzata Sala, Karolina Cieślik, Aleksandra Łojek, Zuzanna Pastuszko.

  Organizatorzy przeglądu, nauczyciele PSP w Kunowie: Katarzyna Pająk, Bożena Wijata i Waldemar Mazur dziękują za ufundowanie nagród Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów, a za poczęstunek dla uczestników przeglądu dyrektor PSP w Kunowie p. Dorocie Oparze, p. Joannie i Waldemarowi  Gulbom- Delikatesy „Centrum”, p. Jolancie i Dariuszowi Ożdżyńskim - Piekarni „Majka”, p. Teresie Kopyś, Agnieszce Sarnie i Danucie Woźniak - Piekarni „Ruda”, p. Renacie i Jerzemu Trojanowskim  - firma „Baba Jaga”.

 • VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III

  Z okazji 220. rocznicy urodzin poety Stanisława Jachowicza Publiczna Szkoła Podstawowa zorganizowała VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III pod hasłem „Czytamy i recytujemy wiersze Stanisława Jachowicza”. Konkurs odbył się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie. W jury konkursu zasiadły: wiceburmistrz MiG Kunów p. Mariola Grabowiecka, dyrektor MGBP w Kunowie p. Ewa Gaj i nauczycielka języka polskiego Gimnazjum w Kunowie p. Jolanta Sternik. Wśród gości znalazły się dyrektor i wicedyrektor PSP w Kunowie p. Dorota Opara i Urszula Radomska. Na widowni zasiedli nauczyciele, rodzice i uczniowie klas I-III.

  Na scenie zaprezentowało się 30 małych recytatorów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kunów. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, świetnie poradzili sobie z tremą i w ciekawy sposób przybliżyli publiczności morały płynące z wierszy S. Jachowicza. Wszyscy  otrzymali od organizatorów upominki z podziękowaniem za udział. Jury wyróżniło zaś najlepszych recytatorów.

  W kategorii klas I kolejne miejsca zajęli:

  I miejce - Miłosz Raczyński z PSP w Kunowie,

  II miejsce – Maja Cholewińska ze SP w Wymysłowie,

  III miejsce – Oliwia Kaczor z PSP w Kunowie.

  Wyróżnienia otrzymali: Natalia Krypel ze SP w Wymysłowie i Mateusz Dwojak ze SP w Dołach Biskupich.

  W kategorii klas II miejsca zajęli:

  I miejsce – Jakub Król ze SP w Janiku,

  II miejsce – Gabriela Jelonek z PSP w Kunowie,

  III miejsce – Aleksandra Sieczka ze SP w Karczmie Miłkowskiej.

  Wyróżnienia otrzymali: Zofia Wojtasik ze SP w Nietulisku Dużym, Malwina Gierczak ze SP w Dołach Biskupich oraz Julia Tuźnik i Wiktor Jachimczyk z PSP w Kunowie.

  W kategorii klas III kolejne miejsca zajęli:

  I miejsce – Wiktoria Pomykała ze SP w Karczmie Miłkowskiej,

  II miejsce – Zuzanna Mucha ze SP w Janiku,

  III miejsce – Krzysztof Kwiatkowski z PSP w Kunowie.

  Nagroda publiczności powędrowała do Wiktorii Pomykały ze SP w Karczmie Miłkowskiej.

  Pomysłodawczyniami  i organizatorkami kolejnych edycji konkursu są nauczycielki PSP w Kunowie p. Anna Pikus, Monika Sasak i Maria Wójcik. Sponsorem nagród, upominków i poczęstunku dla uczestników była dyrekcja PSP w Kunowie.

   

 • I miejsce młodziutkich piłkarek

  Uczennice PSP w Kunowie z kl. I i II zajęły I miejsce w XVI Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku". Były to: Martyna Migdalska, Karolina Rak, Gabriela Jelonek, Zofia Basa, Marlena Salwa, Kamila Mikos, Zuzanna Wiśniewska, Wiktoria Szwajcer i Agata Sieroń. Najlepszą piłkarką okazała się Martyna Migdalska, która w 3 meczach strzeliła 17 goli. Najlepszym bramkarzem została Marlena Salwa.

  Opiekę nad drużyną dziewczynek sprawowali: p. Katarzyna Pająk i p. Marek Pomykała. Pomimo złej pogody wszyscy byli zawidzeni, że rozgrywki już się zakończyły.

 • Tydzień Kultury (nie tylko) Języka

  W dniach 7-12 marca w PSP w Kunowie realizowany był projekt „Tydzień Kultury (nie tylko) Języka”. Przebiegał on pod hasłem „ Bliżej literatury i sztuki”. W tym czasie w klasach odbywały się lekcje głośnego czytania oraz dyskusje na temat przeczytanych tekstów. Dodatkową atrakcją była Żywa Galeria Obrazów, którą przygotowały uczennice klasy Va ( Roksana Skrzypiec i Marta Ziemba) oraz VIa ( Wiktoria Chodorek, Wiktoria Cieślik, Monika Borkowska, Klaudia Loranty, Weronika Kowalska, Gabrysia Krajewska, Julia Raban, Martyna Tuźnik, Małgorzata Jedynak, Oliwia Skrzatek, Oliwia Walkiewicz, Angelika Olszewska, Ewelina Banasik). Wcieliły się one w postacie z obrazów polskich malarzy. Sala gimnastyczna zamieniona została w salę muzealną, gdzie zwiedzający mogli obejrzeć uczniowskie wersje dzieł Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Aleksandra Gierymskiego.

   Projekt  przygotowali nauczyciele humaniści: Monika Sasak, Katarzyna Smagieł-Dwojak, Anna Kiljańska- Myszkowska.

 • Rozstrzygnięte zostało Ogólnoszkolne Dyktando. W tym roku tytuły Mistrza Ortografii zdobyli:

  -Karolina Szymczyk- kl. IIIa

  - Klaudia Major- kl. IVa

  -Gabriel Farys-kl. IVb

  -Julia Różalska-kl.VIb

  Tytuł Wicemistrza Ortografii otrzymała Katarzyna Gębura z klasy IIIa, a wyróżnienie Marta Ziemba z klasy Va.

 • Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy PSP w Kunowie życzą wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

 • Kiermasz wielkanocny

  Dzięki ogromnemy zaangażowaniu rodziców i nauczycieli w dniach 17-18 marca 2016r. w szkole odbył się kiermasz wielkanocny. Można było zakupić piękne dekoracje na święteczny stół, pomysłowe ozdoby do wiosennego udekorowania domu lub do wielkanocnego koszyczka. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

 • Kolejne laureatki Konkursu Wiedzy o Muzyce Polskiej

  W ramach współpracy z Filharmonią Świętokrzyską i Towarzystwem przyjaciół Muzyki im. F. Chopina w Kielcach nasi uczniowie biorą udział w Konkursie Wiedzy o Muzyce Polskiej. Konkurs jest imprezą cykliczną, ma zasięg wojewódzki, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o muzyce polskiej wśród dzieci i młodzieży. W tym roku naszą szkołę reprezentowały Oliwia Skrzatek i Julia Raban z klasy VIa. Przesłuchania drużyn odbyły się 1 marca 2016r. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotyczyły życia i twórczości polskiego kompozytora Karola Szymanowskiego. Uczestniczki musiały także wykazać się znajomością utworów muzycznych kompozytora. Uczennice znalazły się w gronie drużyn, które uzyskały maksymalną liczbę punktów i zdobyły I miejsce. Laureatki wraz z rodzicami dostały zaproszenie na uroczysty koncert, który odbył się w Kielcach 15 marca 2016r. Uczennice zostały przygotowane do konkursu przez nauczycieli p. Monikę Sasak i p. Waldemara Mazura.

 • Ciekawa lekcja ekologii

  14 marca 2016r. uczniowie obejrzeli przedstawienie o tematyce ekologicznej „O czym marzą drzewa” w wykonaniu  aktorów z Krakowa. Inscenizacja w zabawny sposób przybliżyła problem ochrony przyrody. Uczniowie poznali  najczęstsze źródła zanieczyszczenia środowiska oraz utrwalili zasady segregacji śmieci. Przestawienie zostało zorganizowane dzięki współpracy opiekunów  Szkolnego Koła Ekologicznego z p. Andrzejem Sidorem i Referatem Ochrony Środowiska.

   

 • Zadania z matematyki

  Drodzy Uczniowie!

  Sprawdziany z matematyki nie muszą być trudne! Szalone Liczby przygotowały dla Was unikalne zadania, dzięki którym nie tylko sprawdzicie swoją wiedzę, ale także przyswoicie materiał, którego jeszcze nie opanowaliście.

  Link do strony www.szaloneliczby.pl znajdziecie w górnym menu, pod nazwą - Zadania z matematyki.

  Przed Wami 10 rozdziałów, a w każdym z nich 10 różnorodnych zadań, które przygotują Was do klasówek, testów i przede wszystkim do sprawdzianu szóstoklasisty z matematyki. Dzięki temu możecie zarówno uczyć się na bieżąco, jak i odbyć szybką powtórkę tuż przed sprawdzianem. Postarajcie się każde zadanie rozwiązać sumiennie, bo szkoda byłoby się samemu oszukiwać. Nikt nie wystawia tutaj ocen, nikt się nie porównuje, za to wszyscy się uczymy. Zadania mają zazwyczaj prostą formułę, ale z pewnością przyda Ci się jakaś kartka papieru i długopis. Dobrym pomysłem jest też założenie sobie zeszytu (np. 16-kartkowego), tak by można było sobie wracać do poszczególnych zadań – wyłapiesz dzięki temu więcej błędów.

  Powodzenia!

 • Europejski Kodeks Walki z Rakiem

         W  roku  szkolnym  2015/ 2016  nasza  szkoła  przystąpiła  po  raz  kolejny  do  programu „Promocja Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, celem którego jest promowanie  i  popularyzowanie  wśród  uczniów,   rodziców  i  nauczycieli  zdrowego  stylu  życia  w  tym prawidłowych nawyków żywieniowych oraz codziennej aktywności fizycznej.

  Zadania jakie dotychczas zostały zrealizowane w ramach promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w naszej szkole:

   

  1.  Edukacja zdrowotna rodziców, zapoznanie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem na zebraniach –prelekcje  i ulotki.
  2. Przeprowadzenie zajęć w klasach wg przygotowanych scenariuszy dotyczących zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
  3. Wykonanie gazetek ściennych na temat zdrowia, piramidy żywienia i aktywności fizycznej dla klas młodszych i starszych 
  4. W szkole realizowane są takie programy jak „Owoce i warzywa  w szkole” i „Mleko w szkole” - Przystąpienie do programu skierowanego do uczniów klas młodszych „Owoce       i warzywa w szkole”, którego celem jest  długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz   propagowanie zdrowego odżywiania. Promowanie picia mleka przez dzieci. Włączenie się po raz  kolejny w ogólnopolską akcję „Mleko w szkole”.
  5. Zajęcia w klasach I-III pt. „ Jedz warzywa na surowo, bo to smacznie oraz zdrowo”.
  6. Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów w czasie imprez szkolnych i klasowych. Zdrowa żywność w sklepiku szkolnym.
  7. Wdrażanie uczniów do aktywności ruchowej: w czasie przerw ,  udział w turniejach  i zawodach sportowych.
  8. Udział w akcjach ekologicznych w celu promocji postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska oraz budowaniu świadomości proekologicznej:
      • sprzątanie świata „Żyjmy bez śmieci”
      • zbieranie butelek plastikowych, nakrętek i makulatury.
 • Kolejna innowacja pedagogiczna w naszej szkole

  W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Książka – to mój przyjaciel"- autorstwa pani Wioletty Ćwik. Rozszerza ona program edukacji polonistycznej, muzycznej i społecznej  o pracę z ciekawą książką, baśnią, tekstem literackim. Sprzyja rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz angażowaniu rodziny do wspólnego czytania. W roku szkolnym 2015/16 nowatorstwem pedagogicznym objęci zostali uczniowie klasy Ic. Innowacja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

  Grupa  dziewięciu uczniów bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach  raz w tygodniu. Główne cele innowacji to: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju, wspomaganie rozwoju kompetencji  kluczowych, wyrabianie  nawyku  częstego czytania książek, rozwijanie słownictwa oraz rozbudzanie wyobraźni u uczniów.

  Cele realizowane są z wykorzystaniem aktywnych metod pracy / Storyline, WebQest, dramy, kącików tematycznych/  oraz naturalnej potrzeby małych dzieci do działania, zabawy, współpracy.  Innowacja została zrejestrowana w Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 19.10.2015 roku.

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji innowacji. Placówka posiada księgozbiór potrzebny do prowadzenia zajęć bibliotecznych. W trakcie realizacji programu zostanie nawiązana współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie.

   

 • Szkolny Klub Europejski - co nowego?

   Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego skupia się wokół przybliżania uczniom wiedzy na temat Unii Europejskiej. W związku z powyższym 10 grudnia 2015 r. uczniowie klas piątych mieli możliwość uczestniczenia w Eurolekcji przeprowadzonej przez przedstawiciela Punktu Informacji Europejskiej w Kielcach, z którym współpracuje nasza szkoła. Ponadto członkowie klubu, pod kierunkiem opiekunek pani Anety Nowak oraz pani Agnieszki Olszewskiej, przygotowali apel dotyczący praw dzieci w UE pt. "Rzecz o prawach w Unii Europejskiej". W przedsięwzięciu uczestniczyli też przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 • Tydzień Kodowania

  Od 8  do 12 lutego 2016r. w naszej szkole odbywa się Tydzień Kodowania. Uczniowie zapoznają się z podstawami programu Scratch oraz wykonują pierwsze samodzielne projekty.

  Zajęcia prowadzą,p. Teresa Rokoszna w kl III oraz p. Urszula Radomska w kl IV-VI.

  Zachęcamy wszystkich uczniów do spróbowania tej ciekawej przygody. Program oraz niezbędne informacje znajdziecie na stronie https://scratch.mit.edu/.

  Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

  Scratch to także społecznościowy serwis, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników tego serwisu. Strona jest dostępna w języku polskim.

  Scratcha można pobrać bezpłatnie z działu download na stronie domowej programu.

 • Żywa lekcja historii

  W poniedziałek 8.02.2016r. gościliśmy członków Bractwa "Kerin". Dzięki nim uczniowie klas III-VI mogli "przenieść się" w czasy "Wypraw i krucjat".

 • Udane ferie w PSP w Kunowie

  Mocnym narciarskim akcentem rozpoczęły się ferie zimowe w PSP w Kunowie. W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku w Szwajcarii Bałtowskiej realizowany  był projekt   „Jeżdżę z głową”. W dniach 19 i 20 stycznia 2016 roku 93 uczniów naszej szkoły z klas I-VI uczyło się jazdy na nartach. Uczniowie zostali zapoznani z  „Dekalogiem narciarza”, czyli podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na stoku. Wyjątkowo przydatne okazały się kamizelki odblaskowe podarowane szkole przez starostę Powiatu Ostrowieckiego.

  Organizatorzy wyjazdu, Katarzyna Pająk i Bożena Wijata, dziękują za wsparcie finansowe burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów Lechowi Łodejowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sponsorom: p.Markowi Paradowskiemu (Firma PARADOWSCY AMP), księdzu Proboszczowi Marianowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu, p.Dorocie Oparze (dyrektor szkoły), p.Annie i Łukaszowi Dwojakom (P.W. Termohurt), p.Jolancie i Dariuszowi Ożdżyńskim (Piekarnia „Majka”), p.Joannie i Waldemarowi Gulbom (Delikatesy Centrum), p.Sylwii i Szymonowi Rabanom (Sklep Chemiczny „Profit”) p.Żanecie Kędziorze (Salon Fryzjerski „Żaneta”).

  Szczególne podziękowania za fachową opiekę nad uczniami kierują do nauczycieli: Wioletty Ćwik, Moniki Sasak, Małgorzaty Jelonek, Marka Czuby, Marka Pomykały oraz  wolontariusza Rafała Jałochy.

   

 • Bal karnawałowy

  Bal karnawałowy w naszej szkole odbył się 15 stycznia 2016r. Bal otworzyli dyrektor szkoły Dorota Opara oraz burmistrz MiG Kunów Lech Łodej. Uczniowie, nauczyciele i rodzice bawili się doskonale przy dźwiękach orkiestry. Oprawę muzyczną zapewnił nauczyciel muzyki p. Waldemar Mazur oraz p. Paweł Cieślik.

 • MInisterstwo Zdrowia - Depatrament Matki i Dziecka we współpracy ze Stowarzyszeniem Twoja Sprawa przekazuje za pośrednictwem szkół materiały profilaktyczne dla rodziców i wychowawców dzieci i młodzieży szkolnej.

  Pełną treść poradników znajdziecie Państwo w zakładce "Dla rodziców/Poradniki".

  Zapraszamy do lektury.

 • Jak obyczaj stary każe, według ojców naszych wiary,

  dziś składamy Wam życzenia w dzień Bożego Narodzenia.

  Wesołych Świąt!

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  ul.Szkolna 1
  27 - 415 Kunów
 • (+41) 26-12-790

Galeria zdjęć