• "Zostań strażakiem na jeden dzień"

   "Zostań strażakiem na jeden dzień"

    Na zaproszenie ostrowieckich strażaków grupa uczniów z klasy VIb pod opieką p. Marka Czuby wzięła udział w pikniku ,, Zostań strażakiem na jeden dzień”. Impreza odbyła się na terenie Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Wardyńskiego. Czekało na nas wiele atrakcji: pokazy ratownicze i gaśnicze, możliwość samodzielnego ugaszenia ognia, komora dekontaminacyjna, przebywanie w strefie zadymienia. Z pomocą pozorantów, strażacy zaprezentowali akcję wyciągania z samochodu ofiary wypadku, ratownictwo wysokościowe. Zwiedziliśmy pomieszczenia Centrum Operacyjnego Komendy oraz garaż z wozami bojowymi. Na zakończenie czekała na nas strażacka grochówka.

  • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/19

   Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/19

    

   3 września w PSP w Kunowie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ łączyło się z otwarciem budynku szkoły po przeprowadzonej w czasie wakacji termomodernizacji. Był to pierwszy tak gruntowny remont placówki. Dzięki staraniom burmistrza p. Lecha Łodeja, przy dużym wkładzie samorządu województwa budynek został ocieplony i wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Wymieniona została sieć co oraz instalacja elektryczna. Zmieniło się również otoczenie szkoły, obok której powstał parking.

   W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców wzięli udział zaproszeni goście: p. Arkadiusz Bąk-przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, p. Lech Łodej –burmistrz Miasta i Gminy Kunów, ks. Jerzy Ejchler- proboszcz parafii pw. świętego Władysława w Kunowie, ks. Damian Zieliński- wikariusz tutejszej parafii, radne Komisji Oświaty- p. Barbara Domagała, p. Zofia Farys oraz p. Jolanta Ożdżyńska, przewodnicząca Rady Rodziców- p. Karolina Kamińska oraz wykonawcy przedsięwzięcia- p. Artur Kowalik i p. Łukasz Dwojak

   Ksiądz Jerzy Ejchler poświęcił wyremontowaną szkołę, a następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz otwarcia budynku.

   Dyrektor szkoły p. Dorota Opara w imieniu społeczności szkolnej podziękowała gospodarzowi gminy-burmistrzowi p. Lechowi Łodejowi oraz wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie za stworzenie warunków, które umożliwią dzieciom zdobywanie nowych umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i pasji.

  • Przetwarzanie danych RODO

   Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

   1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna1; 27-415 Kunów.

    

   1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: rodo@kunow.pl lub tel. 412613174.

    

   1. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w przepisach prawa – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    

   1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

    

   1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

    

    

   1. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

    

   1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    

   1. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.
  • Z okazji rozpoczynającego się

   roku szkolnego 2018/2019

   życzymy wszystkim Uczniom

   wielu sukcesów i radości

   ze zdobywania wiedzy,

   a Nauczycielom satysfakcji płynącej z pracy z Młodzieżą.

    

   Dyrekcja PSP w Kunowie

   oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

  • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

   nastąpi 3 września 2018 r.

   i rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Kunowie,

   a o godz. 9.15 częścią oficjalną w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 1

   dla uczniów wszystkich klas I-VIII i gimnazjalnych.

    

    

  • UWAGA

   UWAGA

   wykaz podręczników dla klas I-VIII i klas gimnazjalnych dostępny jest w zakładce "Dla rodziców".

  • Podziękowania dla Pana Burmistrza

   Pięknie jest „myśleć rzeczy piękne”,

            jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić.

                                                                               W. Rozanow

    

   Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie

   Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

   serdecznie dziękują

   Panu Lechowi Łodejowi

   Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów

   za to, że nie tylko myślał rzeczy piękne,
   ale tak
   że
   rzeczy piękne czynił” dla naszej społeczności szkolnej.

   Dziękujemy za to,

   że sprawy oświaty były Panu bardzo bliskie.

   Dbał Pan o nasze potrzeby i czynnie uczestniczył w życiu szkoły.

   Swoją obecnością uświetniał uroczystości i imprezy szkolne.

   Dzięki Pana pomocy możliwa była realizacja
   wielu naszych zamierzeń i celów.

   Mamy nadzieję, że nasza współpraca

   nadal będzie układać się tak dobrze jak dotychczas.

   Do podziękowań dołączamy życzenia

   wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

   Podziękowania dla Pana Burmistrza - Obrazek 1

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

   Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 to okazja do podsumowań, których dokonała 22 czerwca 2018r. dyrektor szkoły Dorota Opara. Zapoznała zgromadzonych na uroczystości rodziców i uczniów z ogólnymi wynikami klasyfikacji oraz wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Podkreśliła indywidualne i drużynowe sukcesy uczniów w zawodach sportowych oraz konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

   Podczas uroczytości została wręczona Nagroda Burmistrza dla uczennicy klasy VIb Patrycji Chojnackiej, którą przekazał osobiście burmistrz Lech Łodej, życząc jednocześnie uczniom udanego wakacyjnego wypoczynku. Nie zabrakło również kwiatów oraz książki przekazanej przez burmistrza do biblioteki szklnej.  Opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Urszula Radomska wręczyła upominki uczniom klas VI aktywnie pracującym dla społeczności szkolnej.

   Po części oficjalnej uśmiechnięci uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do klas, by odebrać swoje świadectwa szkolne.

  • Zakończenie nauki klas trzecich gimnazjalnych

    

                    „Ależ nie smućmy się… Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej.”

   Te słowa przyświecały uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich gimnazjalnych PSP w Kunowie, która odbyła się 21 czerwca 2018 r.

   To ważne wydarzenie swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech Łodej, Przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara Domagała, emerytowana dyrektor Gimnazjum w Kunowie Maria Pająk, ksiądz Damian Zieliński. Obecne były również: dyr. Dorota Opara, wicedyrektor I. Pomykała, przedstawiciele Rady Rodziców z ul. Szkolnej: Małgorzata Jelonek, Karolina Kamińska, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz licznie przybyli rodzice.

            Część oficjalna rozpoczęła się w asyście pocztu sztandarowego. Pani dyr. D. Opara podsumowała osiągnięcia młodzieży. Wymieniła uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen oraz najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Podkreśliła, że chętnie angażowali się w życie szkoły i środowiska oraz godnie reprezentowali ją poza murami, odnosząc liczne sukcesy w różnorodnych konkursach na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

            Następnie miało miejsce wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Kunów. W bieżącym roku szkolnym za wspaniałą postawę uczniowską oraz liczne sukcesy Pan Burmistrz Lech Łodej uhonorował uczennice klasy IIIb: Weronikę Karbowniczek i Klaudię Kołodziej. Serdecznie pogratulował nagrodzonym oraz życzył im kolejnych sukcesów w dalszej edukacji.

            Później przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych ucznióww poszczególnych zespołach klasowych.

            W kl. IIIa, wychowawczyni Jolanta Gutwin, nagrodziła: Annę Kowalską, Gabrielę Walkiewicz, Mateusza Rynio, Michała Ożdżyńskiego, Bartosza Mazura, Natalię  Kapustę oraz Pawła Świercza.

            Wychowawczyni klo. IIIb, Anna Łukawska- Wielguszewska, wyróżniła: Aleksandrę Jedynak, Wiktorię Borowską, Miłosza Tokarskiego, Jakuba Romańskiego.

            Jolanta Sternik, wychowawczyni kl. IIIc, uhonorowała: Zuzannę Rokoszną, Aleksandrę Iwołę, Zuzannę Pstuszkę, Mateusza Ostrowskiego, Julię Kuterę, Adriannę Kończak, Jakuba Jagiełę, Jakuba Jedlikowskiego.

            Dyrekcja i wychowawcy podziękowali również rodzicom, którzy przez trzy lata z dużym zaangażowaniem włączali się w życie szkoły. Okolicznościowe dyplomy wręczył Pan Burmistrz Lech Łodej. Wygłosił krótkie przemówienie, w którym dziękował rodzicom za współpracę, gratulował im dzieci, a absolwentom sukcesów, ukończenia szkoły oraz życzenie, by wszędzie pozytywnie rozsławiali naszą gminę.

   Miłe słowa do trzecioklasistów skierowali również: Pani Barbara Domagała, Pani Maria Pająk oraz ksiądz Damian Zieliński.

            Następnie w imieniu rodziców gimnazjalistów głos zabrali ich przedstawiciele- Pani Małgorzata Rynio i Pan Sylwester Jedlikowski. Podziękowali dyrekcji, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom za trud i serce włożone w edukację ich dzieci.

            Po części oficjalnej głos zabrali bohaterowie dnia, czyli uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. Swoje podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla organu prowadzącego szkołę, dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, księży oraz wszystkich pracowników szkoły zaprezentowali w formie uczniowskiego koncertu życzeń. Młodzież pokazała cały wachlarz swoich talentów recytatorskich, aktorskich, tanecznych, wokalnych i muzycznych.

   W piękny programie wystąpili: Weronika Karbowniczek, Zuzanna Rokoszna, Łukasz Orczyk, Julia Kutera, Jakub jagieła, Klaudia Kołodziej, Miłosz Tokarski, Zuzanna Pastuszka, Adrianna Kończak, Mateusz Michalski, Jakub Jedlikowski, Karolina Sławek, Katarzyna Stojek, Emilia Walesic, Patrycja Jeziorska, Julia Hert, Katarzyna Owczarek, Martyna Szcześniak, Mateusz Ostrowski, Małgorzata Pająk, Aleksandra Gałka, Aleksandra Iwoła, Dominika Woźniak, Julia Dryjas, Diana Lipiec, Jakub Romański.

            Szczególnym momentem była niespodzianka przygotowana przez uczniów dla wychowawców. Wygłosili oni bardzo wzruszające słowa podziękowania i wdzięczności, zapewnili o zachowaniu wspólnie przeżytych chwil w swych sercach i pamięci. Zaśpiewali piosenkę pt. „Tyle było dni”, a Julia Kutera i jej partner taneczny Marcel Skórski w rytm melodii pięknie zatańczyli. Wzruszone wychowawczynie serdecznie wszystkim podziękowały i również zapewniły o swej pamięci.

            Wyjątkowy, piękny występ młodzieży został nagrodzony gromkimi brawami. A przygotowały go wychowawczynie klas trzecich: Jolanta Gutwin, Anna Łukawska- Wielguszewska, Jolanta Sternik oraz Pani Alina Nalewaj i Małgorzata Kowalska.

            Przybywając do mety, którą jest ukończenie gimnazjum, nasi uczniowie już wkrótce wyrusza dalej- na nowe ścieżki swojego życia. Trzymamy za nich kciuki i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Powodzenia!

  • Otwarcie Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego

   21 czerwca 2018 roku delegacja uczniów z klasy Vb i VIb  wzięła udział w uroczystości  otwarcia Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego. Odbyła się ona w osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice. Patronat nad uroczystością objęła Teresa Heda-Snopkiewicz- córka generała. Uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Polowej oraz złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy. Opiekę sprawowali nauczyciele-  Katarzyna Smagieł- Dwojak oraz Marek Czuba.

  • Szkolne Dni Przedmiotów Ścisłych

    

               W ramach obchodów Szkolnych Dni Przedmiotów Ścisłych 19 czerwca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie odbyło się podsumowanie konkursów: I Gminnego Konkursu Matematyczno – Fizycznego „Ja – Młody da Vinci” dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz Szkolnego Konkursu „Mistrz Rachunków”, przeznaczonego dla klas drugich gimnazjalnych. Tego dnia odbyła się również prezentacja projektu edukacyjnego „Statystyczny obraz ucznia naszej szkoły, czyli w czym może być pomocna statystyka?” Opiekunkami podjętych działań były nauczycielki matematyki: Renata Gołemska i Alicja Kwapisz oraz nauczycielka fizyki - Edyta Wesołowska.

   I Gminny Konkurs Matematyczno – Fizyczny „Ja – Młody da Vinci” odbył się  6 kwietnia. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Janiku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Celem konkursu było upamiętnienie osiągnięć genialnego odkrywcy Leonardo da Vinci, w związku z 566 rocznicą urodzin, a także wspieranie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów matematyką i fizyką. I miejsce zdobyli: Marta Ziemba z kl. VIIa i Franciszek Kudelski z kl. VIIb, II miejsce zajął Kamil Karbowniczek z VIIb, a III miejsce – Aleksandra Pikus z VIIa. Wyróżnienie uzyskała Natalia Sieczka – siódmoklasistka z ZS-P w Janiku.

               Szkolny Konkurs „Mistrz Rachunków” przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym udział wzięli wszyscy uczniowie klas drugich gimnazjalnych. Osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowały się do finału, który odbył się 9 maja. Zwyciężczynią konkursu, czyli mistrzynią rachunków została Julia Różalska z kl. IIb, wicemistrzem – Mariusz Grudzień z IIa, zaś III miejsce zajęli ex aequo Julia Raban i Władysław Komar z IIa. Zwycięzcom obu konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

               Celem projektu matematyczno – fizycznego „Statystyczny obraz ucznia naszej szkoły, czyli w czym może być pomocna statystyka?” było zebranie informacji dotyczących wyglądu, upodobań, zainteresowań i pasji młodzieży szkolnej oraz przedstawienie ich w postaci tabel, diagramów i wykresów. Grupa projektowa, w skład której wchodziło 21 uczniów klas drugich gimnazjalnych, przygotowała prezentacje multimedialne, stworzyła wirtualny obraz statystycznego ucznia i uczennicy naszej szkoły. Dziewczęta z kl. IIc: Gabrysia Krajewska i Weronika Kończak namalowały wizerunki obu postaci. Wybrano również dwoje gimnazjalistów najbardziej podobnych do statystycznej pary. Okazali się nimi: Julia Różalska i Norbert Działak.

               Na zakończenie spotkania uczniowie zaśpiewali piosenkę tematycznie związaną z realizowanym projektem, do której sami ułożyli słowa.

   Szkolne Dni Przedmiotów Ścisłych zakończył poczęstunek dietetycznych, owsianych ciasteczek, upieczonych przez uczennice kl. IIa: Julię Raban, Ewelinę Banasik, Weronikę Kowalską i Oliwię Walkiewicz.

   Zaproszeni goście, wraz z panią wicedyrektor Małgorzatą Kowalską, z zaciekawieniem śledzili pokazy uczniów. Wystąpienie grupy pozostawiło pozytywne wrażenia, poczucie zadowolenia i satysfakcji.

  • Tanecznym krokiem do wakacji!

   W miniony wtorek, 19 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie odbył się XI Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lech Łodej oraz Dorota Opara, Iwona Pomykała, Barbara Domagała, Zofia Farys i Ewa Gaj.

   W przeglądzie uczestniczyły grupy taneczne reprezentujące szkoły
   z terenu gminy. Do turniejowych zmagań włączyła się też Świetlica Środowiskowa. Jury w składzie: Katarzyna Orczyk – dyrektor świetlicy, Zuzanna Jaguś i Amelia Wilk – tancerki ze Szkoły Tańca „Progres” z Ostrowca Św. oceniało uczestników
   w kategorii: taniec ludowy, towarzyski, nowoczesny oraz gimnastyka artystyczna. Brało  też pod uwagę: dobór repertuaru, choreografię i stroje.

               Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

   • Taniec ludowy: I m-ce SP w Wymysłowie, II i III m-ce PSP Kunów,
   • Taniec towarzyski: I m-ce PSP Kunów, II i III m-ce SP w Wymysłowie,
   • Taniec nowoczesny: I m-ce ZSP w Janiku, II m-ce PSP Kunów, III m-ce Świetlica Środowiskowa.

    

   W kategorii gimnastyka artystyczna zwyciężyli:

   • I m-ce duet Julia Kowalska i Nadia Fudalej,
   • I m-ce solistka Natalia Bugajska,
   • II m-ce Kamila Mikos
   • III m-ce Amelia Kucharska

    

   Impreza była okazją do wspólnej zabawy oraz popularyzacji zespołowych form tanecznych. Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym tancerzom !

   Organizatorzy przeglądu: Katarzyna Pająk, Bożena Wijata, Iwona Buczkowska
   i Waldemar Mazur dziękują dyrekcji za ufundowanie nagród, opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie grup oraz p. Renacie i Jerzemu Trojanowskim za słodki poczęstunek.

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

   22 czerwca 2018r. - Msza św. o godz. 8.00, uroczyste zakończenie roku szkolnego w budynkach przy ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej o godz. 9.00.

  • Bezpieczne wakacje-spotkanie z policjantami

   Bezpieczne wakacje-spotkanie z policjantami

    

           18 czerwca 2018r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Marka Czubypolicjanci z posterunku Policji w Kunowie przeprowadzili prelekcje dla uczniów  klas I, III, IV i V  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w okresie zbliżających się wakacji. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w domu i gospodarstwie rolnym. Omówili  bezpieczeństwo w ruchu drogowym  oraz przestrzegli przed kontaktami z obcymi osobami. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację multimedialną.

    

           Aspirant Kamil Żuchowski zachęcił także dzieci do wzięcia udziału w  konkursie na przygotowanie 30-sekundowego spotu filmowego przedstawiającego bezpieczny wypoczynek nad wodą oraz promującego zdrowy i aktywny tryb życia pn. „Filmowy przeWODNIK”. W konkursie wziąć mogą udział zespoły liczące do 3 osób w wieku do 18 lat – oczywiście pod opieką dorosłego opiekuna. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 7 września 2018 r., na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

         Na zakończenie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na pytania dzieci.

  • Certyfikat dla Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

   Certyfikat dla Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

    

   15 czerwca 2018r. w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji programu ,,Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Cel główny programu to kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów w oparciu o zasady prewencji nowotworów, zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat roli stylu życia w profilaktyce nowotworów złośliwych, motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Nauczyciele uczestniczący w VII edycji „Szkoły promującej …” otrzymali certyfikaty oraz praktyczne porady na wakacje: Jadwiga Zapała przypomniała, żeby podczas letniego wypoczynku stosować kremy z filtrem i unikać ekspozycji na słońce w godzinach 10 – 15 (profilaktyka czerniaka), dr Leszek Smorąg – kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO zachęcał panie, aby w wakacje wzięły się za swoje zdrowie i skorzystały z bezpłatnych badań profilaktycznych (mammografii i cytologii). Tomasz Kościak z ŚCDN namawiał do odpoczynku w ruchu. Dorota Wawrzycka, dietetyk i diet coach przekonywała do wegewakacji przypominając, że dieta warzywno – owocowa zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, a także działa profilaktycznie w przypadku cukrzycy i chorób układu krążenia.

   Koordynatorami programu i osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań prozdrowotnych w szkole byli pedagodzy szkolni Marek Czuba i Jolanta Salwa. Wśród uczniów klas IV-VI oraz VII, II i III GIMNAZJALNYCH przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu prewencji nowotworów w oparciu o materiały przygotowany przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Zajęcia wzbogacone były prezentacją multimedialną: Zdrowo żyjesz – wygrywasz! Odbyły się apele, uczniowie przygotowywali prozdrowotne gazetki.

         Uczniowie zostali zapoznani z Zaleceniami Kodeksu Walki z Rakiem. Porady i wskazówki przekazane przez nauczycieli uświadomiły dzieciom, że wiele zależy od nich samych. Stan zdrowia każdego człowieka jest rezultatem jego wyborów i stylu  życia w jego rodzinie. Dzięki  zajęciom uczniowie zrozumieli, że zapobieganie nowotworom  nie ogranicza się tylko do życia bez nałogów, zdrowy styl życia to również właściwe odżywianie się, aktywność fizyczna, unikanie stresu, hartowanie organizmu oraz higiena osobista i otoczenia.  Edukacją onkologiczną zostali objęci nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Treści prozdrowotne przekazano na spotkaniu z rodzicami.  Zwrócono uwagę na następujące aspekty: zdrowy styl życia, unikanie uzależnień, otyłości i ekspozycji na słońce oraz substancji rakotwórczych oraz przekazano zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem.

  • Klaudia i Weronika z certyfikatem znajomości języka niemieckiego!

   Klaudia i Weronika z certyfikatem znajomości języka niemieckiego!

    

    

   Uczennice klasy IIIb gimnazjalnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie – Weronika Karbowniczek i Klaudia Kołodziej zdały egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego certyfikat Instytutu Goethego Fit in Deutsch 1. Odpowiada on pierwszemu poziomowi (A1) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

   Egzamin odbył się 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. Najpierw dziewczyny przez 60 minut rozwiązywały zadania części pisemnej, które sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania. Później w sześcioosobowych grupach zdawały część ustną, która trwa 15 minut. Podczas egzaminu ustnego należy przedstawić się, zadać pytania dotyczące spraw związanych z dniem codziennym i odpowiadać na pytania innych, a także  formułować prośby i zareagować w znanych sobie sytuacjach na wypowiedzi rozmówców.

   Uczennice przygotowywały się na zajęciach koła języka niemieckiego pod kierunkiem p. Doroty Skóry

   Egzamin Instytutu Goethego jest przeprowadzany i oceniany na całym świecie według tych samych kryteriów. Prace pisemne i egzamin ustny oceniane są zawsze  na podstawie tych samych, jednolitych kryteriów przez dwóch egzaminatorów. Dlatego pozwala to uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat. Otwiera on perspektywy otrzymania ciekawej pracy, podnosi wartość CV w oczach pracodawcy jako potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji.

    

  • My i Europa

   My i Europa

    

    

   W maju i czerwcu w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie przeprowadzone zostały akcje mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz europejskich tradycji.

   W klasach III szkoły podstawowej odbyły się eurolekcje pod hasłem ,,Zwiedzamy Europę

   z Gwiezdnym Expressem".

   Starsi uczniowie wzięli udział w akcji propagującej tegoroczny temat przewodni ,,Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego" przygotowując projekty znaczków pocztowych.

   Ponadto uczniowie klas III-VI otrzymali Kalendarze Europejskie ufundowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe - Direct w Kielcach, zawierające cenne informacje na temat UE i jej członków.

   Inicjatorkami akcji były opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego: Agnieszka Olszewska

   i Aneta Nowak.

  • Sejmik uczniowski klas siódmych i trzecich gimnazjalnych

   Sejmik uczniowski klas siódmych i trzecich gimnazjalnych

    

   14 czerwca 2018 r. przedstawiciele klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych spotkali się na sejmiku uczniowskim. Była na nim obecna p. wicedyrektor Małgorzata Kowalska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Anna Łukawska-Wielguszewska i p. Dorota Skóra. Pani wicedyrektor podziękowała wszystkim uczniom za pracę w SU oraz zachęcała do aktywności w przyszłym roku szkolnym. Złożyła również serdeczne podziękowania dla opiekunek. Tematem przewodnim sejmiku była edukacja prozdrowotn w związku z realizacją przez szkołę programu „Szkoła zdrowego żywienia”. Podczas sejmiku podsumowano działalność SU w II półroczu roku szkolnego 2017/2018. Zostały też zebrane wstępne pomysły działań na przyszły rok szkolny. Opiekunki podziękowały młodzieży za pracę, a w szczególności Zarządowi – Gabrieli Walkiewicz, Julii Kuterze, Weronice Karbowniczek i Julii Raban oraz życzyły wszystkim udanych wakacji.  

  • Jedz zdrowo- żyj kolorowo!

   Jedz zdrowo- żyj kolorowo!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Klasa IVb przyłączyła się do realizacji programu "Szkoła zdrowego żywienia" i zorganizowała zajęcia na temat " Jedz zdrowo- żyj kolorowo!

   W trakcie zajęć uczniowie dyskutowali szukając odpowiedzi na pytania:
    „Jakie produkty spożywają najchętniej?”, „Co należy zjeść na obiad, jak odpocząć po szkole?”„Jak należy dbać o zdrowie wieczorem?”

   Stworzyli tzw. "Diamentowy koszyk" produktów , które należy jeść, aby być zdrowym. 

   Zjedli II śniadanie z wykorzystaniem soku owocowego i warzyw (pomidor)  dostarczanych  do szkoły w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole".

   Podsumowaniem zajęć, kształtujacych nawyki zdrowego żywienia oraz roli ruchu w utrzymaniu zdrowia i ładnej sylwetki  było wykonanie gazetki klasowej pod hasłem:  "Jedz zdrowo - żyj kolorowo!"

    

  • Piknik Rodzinny kl. IVb w Chocimowie

   8 czerwca 2018r.  odbył się Piknik Rodzinny kl. IVb, na który uczniowie przybyli  wraz z rodzicami, rodzeństwem i wychowawcą, p. Urszulą Radomską. Spotkanie miało miejsce w przepięknym parku obok dworu w Chocimowie.

   Piknik rozpoczął się pieszą wędrówką  wszystkich uczestników malowniczą trasą z Kunowa przez Bukowie do Chocimowa, którą poprowadziła wędrowców p. Monika Szwagierczak. Piękna pogoda i niesamowite widoki z Bukowskiej Góry uczyniły wędrówkę przyjemną i niezapomnianą.

   Atrakcją pikniku okazało się zwiedzanie zakamarków dworku oraz opowieści p. Barbary Domagały o duchach zamieszkujących dawna siedzibę Ośniałowskich. Wszyscy z zaciekawieniem  zwiedzali  Izbę Pamięci Mariana Ośniałowskiego- poety, który swoją młodość spędził w Chocimowie.

   Wspaniałej rodzinnej atmosferze towarzyszyły gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz pieczenie kiełbasek.

   Piknik był bardzo udany, czego dowodem jest decyzja o powrocie w to miejsce za rok.

   Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie spotkania oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Wsi Chocimów za miłe przyjęcie.

    

    

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć