• Podziękowania dla Pana Burmistrza

   Pięknie jest „myśleć rzeczy piękne”,

            jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić.

                                                                               W. Rozanow

    

   Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie

   Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

   serdecznie dziękują

   Panu Lechowi Łodejowi

   Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów

   za to, że nie tylko myślał rzeczy piękne,
   ale tak
   że
   rzeczy piękne czynił” dla naszej społeczności szkolnej.

   Dziękujemy za to,

   że sprawy oświaty były Panu bardzo bliskie.

   Dbał Pan o nasze potrzeby i czynnie uczestniczył w życiu szkoły.

   Swoją obecnością uświetniał uroczystości i imprezy szkolne.

   Dzięki Pana pomocy możliwa była realizacja
   wielu naszych zamierzeń i celów.

   Mamy nadzieję, że nasza współpraca

   nadal będzie układać się tak dobrze jak dotychczas.

   Do podziękowań dołączamy życzenia

   wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

   Podziękowania dla Pana Burmistrza - Obrazek 1

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

   Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 to okazja do podsumowań, których dokonała 22 czerwca 2018r. dyrektor szkoły Dorota Opara. Zapoznała zgromadzonych na uroczystości rodziców i uczniów z ogólnymi wynikami klasyfikacji oraz wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Podkreśliła indywidualne i drużynowe sukcesy uczniów w zawodach sportowych oraz konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

   Podczas uroczytości została wręczona Nagroda Burmistrza dla uczennicy klasy VIb Patrycji Chojnackiej, którą przekazał osobiście burmistrz Lech Łodej, życząc jednocześnie uczniom udanego wakacyjnego wypoczynku. Nie zabrakło również kwiatów oraz książki przekazanej przez burmistrza do biblioteki szklnej.  Opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Urszula Radomska wręczyła upominki uczniom klas VI aktywnie pracującym dla społeczności szkolnej.

   Po części oficjalnej uśmiechnięci uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do klas, by odebrać swoje świadectwa szkolne.

  • Zakończenie nauki klas trzecich gimnazjalnych

    

                    „Ależ nie smućmy się… Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej.”

   Te słowa przyświecały uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich gimnazjalnych PSP w Kunowie, która odbyła się 21 czerwca 2018 r.

   To ważne wydarzenie swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech Łodej, Przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara Domagała, emerytowana dyrektor Gimnazjum w Kunowie Maria Pająk, ksiądz Damian Zieliński. Obecne były również: dyr. Dorota Opara, wicedyrektor I. Pomykała, przedstawiciele Rady Rodziców z ul. Szkolnej: Małgorzata Jelonek, Karolina Kamińska, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz licznie przybyli rodzice.

            Część oficjalna rozpoczęła się w asyście pocztu sztandarowego. Pani dyr. D. Opara podsumowała osiągnięcia młodzieży. Wymieniła uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen oraz najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Podkreśliła, że chętnie angażowali się w życie szkoły i środowiska oraz godnie reprezentowali ją poza murami, odnosząc liczne sukcesy w różnorodnych konkursach na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

            Następnie miało miejsce wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Kunów. W bieżącym roku szkolnym za wspaniałą postawę uczniowską oraz liczne sukcesy Pan Burmistrz Lech Łodej uhonorował uczennice klasy IIIb: Weronikę Karbowniczek i Klaudię Kołodziej. Serdecznie pogratulował nagrodzonym oraz życzył im kolejnych sukcesów w dalszej edukacji.

            Później przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych ucznióww poszczególnych zespołach klasowych.

            W kl. IIIa, wychowawczyni Jolanta Gutwin, nagrodziła: Annę Kowalską, Gabrielę Walkiewicz, Mateusza Rynio, Michała Ożdżyńskiego, Bartosza Mazura, Natalię  Kapustę oraz Pawła Świercza.

            Wychowawczyni klo. IIIb, Anna Łukawska- Wielguszewska, wyróżniła: Aleksandrę Jedynak, Wiktorię Borowską, Miłosza Tokarskiego, Jakuba Romańskiego.

            Jolanta Sternik, wychowawczyni kl. IIIc, uhonorowała: Zuzannę Rokoszną, Aleksandrę Iwołę, Zuzannę Pstuszkę, Mateusza Ostrowskiego, Julię Kuterę, Adriannę Kończak, Jakuba Jagiełę, Jakuba Jedlikowskiego.

            Dyrekcja i wychowawcy podziękowali również rodzicom, którzy przez trzy lata z dużym zaangażowaniem włączali się w życie szkoły. Okolicznościowe dyplomy wręczył Pan Burmistrz Lech Łodej. Wygłosił krótkie przemówienie, w którym dziękował rodzicom za współpracę, gratulował im dzieci, a absolwentom sukcesów, ukończenia szkoły oraz życzenie, by wszędzie pozytywnie rozsławiali naszą gminę.

   Miłe słowa do trzecioklasistów skierowali również: Pani Barbara Domagała, Pani Maria Pająk oraz ksiądz Damian Zieliński.

            Następnie w imieniu rodziców gimnazjalistów głos zabrali ich przedstawiciele- Pani Małgorzata Rynio i Pan Sylwester Jedlikowski. Podziękowali dyrekcji, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom za trud i serce włożone w edukację ich dzieci.

            Po części oficjalnej głos zabrali bohaterowie dnia, czyli uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. Swoje podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla organu prowadzącego szkołę, dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, księży oraz wszystkich pracowników szkoły zaprezentowali w formie uczniowskiego koncertu życzeń. Młodzież pokazała cały wachlarz swoich talentów recytatorskich, aktorskich, tanecznych, wokalnych i muzycznych.

   W piękny programie wystąpili: Weronika Karbowniczek, Zuzanna Rokoszna, Łukasz Orczyk, Julia Kutera, Jakub jagieła, Klaudia Kołodziej, Miłosz Tokarski, Zuzanna Pastuszka, Adrianna Kończak, Mateusz Michalski, Jakub Jedlikowski, Karolina Sławek, Katarzyna Stojek, Emilia Walesic, Patrycja Jeziorska, Julia Hert, Katarzyna Owczarek, Martyna Szcześniak, Mateusz Ostrowski, Małgorzata Pająk, Aleksandra Gałka, Aleksandra Iwoła, Dominika Woźniak, Julia Dryjas, Diana Lipiec, Jakub Romański.

            Szczególnym momentem była niespodzianka przygotowana przez uczniów dla wychowawców. Wygłosili oni bardzo wzruszające słowa podziękowania i wdzięczności, zapewnili o zachowaniu wspólnie przeżytych chwil w swych sercach i pamięci. Zaśpiewali piosenkę pt. „Tyle było dni”, a Julia Kutera i jej partner taneczny Marcel Skórski w rytm melodii pięknie zatańczyli. Wzruszone wychowawczynie serdecznie wszystkim podziękowały i również zapewniły o swej pamięci.

            Wyjątkowy, piękny występ młodzieży został nagrodzony gromkimi brawami. A przygotowały go wychowawczynie klas trzecich: Jolanta Gutwin, Anna Łukawska- Wielguszewska, Jolanta Sternik oraz Pani Alina Nalewaj i Małgorzata Kowalska.

            Przybywając do mety, którą jest ukończenie gimnazjum, nasi uczniowie już wkrótce wyrusza dalej- na nowe ścieżki swojego życia. Trzymamy za nich kciuki i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Powodzenia!

  • Otwarcie Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego

   21 czerwca 2018 roku delegacja uczniów z klasy Vb i VIb  wzięła udział w uroczystości  otwarcia Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego. Odbyła się ona w osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice. Patronat nad uroczystością objęła Teresa Heda-Snopkiewicz- córka generała. Uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Polowej oraz złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy. Opiekę sprawowali nauczyciele-  Katarzyna Smagieł- Dwojak oraz Marek Czuba.

  • Szkolne Dni Przedmiotów Ścisłych

    

               W ramach obchodów Szkolnych Dni Przedmiotów Ścisłych 19 czerwca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie odbyło się podsumowanie konkursów: I Gminnego Konkursu Matematyczno – Fizycznego „Ja – Młody da Vinci” dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz Szkolnego Konkursu „Mistrz Rachunków”, przeznaczonego dla klas drugich gimnazjalnych. Tego dnia odbyła się również prezentacja projektu edukacyjnego „Statystyczny obraz ucznia naszej szkoły, czyli w czym może być pomocna statystyka?” Opiekunkami podjętych działań były nauczycielki matematyki: Renata Gołemska i Alicja Kwapisz oraz nauczycielka fizyki - Edyta Wesołowska.

   I Gminny Konkurs Matematyczno – Fizyczny „Ja – Młody da Vinci” odbył się  6 kwietnia. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Janiku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Celem konkursu było upamiętnienie osiągnięć genialnego odkrywcy Leonardo da Vinci, w związku z 566 rocznicą urodzin, a także wspieranie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów matematyką i fizyką. I miejsce zdobyli: Marta Ziemba z kl. VIIa i Franciszek Kudelski z kl. VIIb, II miejsce zajął Kamil Karbowniczek z VIIb, a III miejsce – Aleksandra Pikus z VIIa. Wyróżnienie uzyskała Natalia Sieczka – siódmoklasistka z ZS-P w Janiku.

               Szkolny Konkurs „Mistrz Rachunków” przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym udział wzięli wszyscy uczniowie klas drugich gimnazjalnych. Osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowały się do finału, który odbył się 9 maja. Zwyciężczynią konkursu, czyli mistrzynią rachunków została Julia Różalska z kl. IIb, wicemistrzem – Mariusz Grudzień z IIa, zaś III miejsce zajęli ex aequo Julia Raban i Władysław Komar z IIa. Zwycięzcom obu konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

               Celem projektu matematyczno – fizycznego „Statystyczny obraz ucznia naszej szkoły, czyli w czym może być pomocna statystyka?” było zebranie informacji dotyczących wyglądu, upodobań, zainteresowań i pasji młodzieży szkolnej oraz przedstawienie ich w postaci tabel, diagramów i wykresów. Grupa projektowa, w skład której wchodziło 21 uczniów klas drugich gimnazjalnych, przygotowała prezentacje multimedialne, stworzyła wirtualny obraz statystycznego ucznia i uczennicy naszej szkoły. Dziewczęta z kl. IIc: Gabrysia Krajewska i Weronika Kończak namalowały wizerunki obu postaci. Wybrano również dwoje gimnazjalistów najbardziej podobnych do statystycznej pary. Okazali się nimi: Julia Różalska i Norbert Działak.

               Na zakończenie spotkania uczniowie zaśpiewali piosenkę tematycznie związaną z realizowanym projektem, do której sami ułożyli słowa.

   Szkolne Dni Przedmiotów Ścisłych zakończył poczęstunek dietetycznych, owsianych ciasteczek, upieczonych przez uczennice kl. IIa: Julię Raban, Ewelinę Banasik, Weronikę Kowalską i Oliwię Walkiewicz.

   Zaproszeni goście, wraz z panią wicedyrektor Małgorzatą Kowalską, z zaciekawieniem śledzili pokazy uczniów. Wystąpienie grupy pozostawiło pozytywne wrażenia, poczucie zadowolenia i satysfakcji.

  • Tanecznym krokiem do wakacji!

   W miniony wtorek, 19 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie odbył się XI Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lech Łodej oraz Dorota Opara, Iwona Pomykała, Barbara Domagała, Zofia Farys i Ewa Gaj.

   W przeglądzie uczestniczyły grupy taneczne reprezentujące szkoły
   z terenu gminy. Do turniejowych zmagań włączyła się też Świetlica Środowiskowa. Jury w składzie: Katarzyna Orczyk – dyrektor świetlicy, Zuzanna Jaguś i Amelia Wilk – tancerki ze Szkoły Tańca „Progres” z Ostrowca Św. oceniało uczestników
   w kategorii: taniec ludowy, towarzyski, nowoczesny oraz gimnastyka artystyczna. Brało  też pod uwagę: dobór repertuaru, choreografię i stroje.

               Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

   • Taniec ludowy: I m-ce SP w Wymysłowie, II i III m-ce PSP Kunów,
   • Taniec towarzyski: I m-ce PSP Kunów, II i III m-ce SP w Wymysłowie,
   • Taniec nowoczesny: I m-ce ZSP w Janiku, II m-ce PSP Kunów, III m-ce Świetlica Środowiskowa.

    

   W kategorii gimnastyka artystyczna zwyciężyli:

   • I m-ce duet Julia Kowalska i Nadia Fudalej,
   • I m-ce solistka Natalia Bugajska,
   • II m-ce Kamila Mikos
   • III m-ce Amelia Kucharska

    

   Impreza była okazją do wspólnej zabawy oraz popularyzacji zespołowych form tanecznych. Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym tancerzom !

   Organizatorzy przeglądu: Katarzyna Pająk, Bożena Wijata, Iwona Buczkowska
   i Waldemar Mazur dziękują dyrekcji za ufundowanie nagród, opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie grup oraz p. Renacie i Jerzemu Trojanowskim za słodki poczęstunek.

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

   22 czerwca 2018r. - Msza św. o godz. 8.00, uroczyste zakończenie roku szkolnego w budynkach przy ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej o godz. 9.00.

  • Bezpieczne wakacje-spotkanie z policjantami

   Bezpieczne wakacje-spotkanie z policjantami

    

           18 czerwca 2018r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Marka Czubypolicjanci z posterunku Policji w Kunowie przeprowadzili prelekcje dla uczniów  klas I, III, IV i V  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w okresie zbliżających się wakacji. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w domu i gospodarstwie rolnym. Omówili  bezpieczeństwo w ruchu drogowym  oraz przestrzegli przed kontaktami z obcymi osobami. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację multimedialną.

    

           Aspirant Kamil Żuchowski zachęcił także dzieci do wzięcia udziału w  konkursie na przygotowanie 30-sekundowego spotu filmowego przedstawiającego bezpieczny wypoczynek nad wodą oraz promującego zdrowy i aktywny tryb życia pn. „Filmowy przeWODNIK”. W konkursie wziąć mogą udział zespoły liczące do 3 osób w wieku do 18 lat – oczywiście pod opieką dorosłego opiekuna. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 7 września 2018 r., na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

         Na zakończenie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na pytania dzieci.

  • Certyfikat dla Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

   Certyfikat dla Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

    

   15 czerwca 2018r. w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji programu ,,Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Cel główny programu to kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów w oparciu o zasady prewencji nowotworów, zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat roli stylu życia w profilaktyce nowotworów złośliwych, motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Nauczyciele uczestniczący w VII edycji „Szkoły promującej …” otrzymali certyfikaty oraz praktyczne porady na wakacje: Jadwiga Zapała przypomniała, żeby podczas letniego wypoczynku stosować kremy z filtrem i unikać ekspozycji na słońce w godzinach 10 – 15 (profilaktyka czerniaka), dr Leszek Smorąg – kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO zachęcał panie, aby w wakacje wzięły się za swoje zdrowie i skorzystały z bezpłatnych badań profilaktycznych (mammografii i cytologii). Tomasz Kościak z ŚCDN namawiał do odpoczynku w ruchu. Dorota Wawrzycka, dietetyk i diet coach przekonywała do wegewakacji przypominając, że dieta warzywno – owocowa zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, a także działa profilaktycznie w przypadku cukrzycy i chorób układu krążenia.

   Koordynatorami programu i osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań prozdrowotnych w szkole byli pedagodzy szkolni Marek Czuba i Jolanta Salwa. Wśród uczniów klas IV-VI oraz VII, II i III GIMNAZJALNYCH przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu prewencji nowotworów w oparciu o materiały przygotowany przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Zajęcia wzbogacone były prezentacją multimedialną: Zdrowo żyjesz – wygrywasz! Odbyły się apele, uczniowie przygotowywali prozdrowotne gazetki.

         Uczniowie zostali zapoznani z Zaleceniami Kodeksu Walki z Rakiem. Porady i wskazówki przekazane przez nauczycieli uświadomiły dzieciom, że wiele zależy od nich samych. Stan zdrowia każdego człowieka jest rezultatem jego wyborów i stylu  życia w jego rodzinie. Dzięki  zajęciom uczniowie zrozumieli, że zapobieganie nowotworom  nie ogranicza się tylko do życia bez nałogów, zdrowy styl życia to również właściwe odżywianie się, aktywność fizyczna, unikanie stresu, hartowanie organizmu oraz higiena osobista i otoczenia.  Edukacją onkologiczną zostali objęci nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Treści prozdrowotne przekazano na spotkaniu z rodzicami.  Zwrócono uwagę na następujące aspekty: zdrowy styl życia, unikanie uzależnień, otyłości i ekspozycji na słońce oraz substancji rakotwórczych oraz przekazano zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem.

  • Klaudia i Weronika z certyfikatem znajomości języka niemieckiego!

   Klaudia i Weronika z certyfikatem znajomości języka niemieckiego!

    

    

   Uczennice klasy IIIb gimnazjalnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie – Weronika Karbowniczek i Klaudia Kołodziej zdały egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego certyfikat Instytutu Goethego Fit in Deutsch 1. Odpowiada on pierwszemu poziomowi (A1) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

   Egzamin odbył się 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. Najpierw dziewczyny przez 60 minut rozwiązywały zadania części pisemnej, które sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania. Później w sześcioosobowych grupach zdawały część ustną, która trwa 15 minut. Podczas egzaminu ustnego należy przedstawić się, zadać pytania dotyczące spraw związanych z dniem codziennym i odpowiadać na pytania innych, a także  formułować prośby i zareagować w znanych sobie sytuacjach na wypowiedzi rozmówców.

   Uczennice przygotowywały się na zajęciach koła języka niemieckiego pod kierunkiem p. Doroty Skóry

   Egzamin Instytutu Goethego jest przeprowadzany i oceniany na całym świecie według tych samych kryteriów. Prace pisemne i egzamin ustny oceniane są zawsze  na podstawie tych samych, jednolitych kryteriów przez dwóch egzaminatorów. Dlatego pozwala to uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat. Otwiera on perspektywy otrzymania ciekawej pracy, podnosi wartość CV w oczach pracodawcy jako potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji.

    

  • My i Europa

   My i Europa

    

    

   W maju i czerwcu w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie przeprowadzone zostały akcje mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz europejskich tradycji.

   W klasach III szkoły podstawowej odbyły się eurolekcje pod hasłem ,,Zwiedzamy Europę

   z Gwiezdnym Expressem".

   Starsi uczniowie wzięli udział w akcji propagującej tegoroczny temat przewodni ,,Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego" przygotowując projekty znaczków pocztowych.

   Ponadto uczniowie klas III-VI otrzymali Kalendarze Europejskie ufundowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe - Direct w Kielcach, zawierające cenne informacje na temat UE i jej członków.

   Inicjatorkami akcji były opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego: Agnieszka Olszewska

   i Aneta Nowak.

  • Sejmik uczniowski klas siódmych i trzecich gimnazjalnych

   Sejmik uczniowski klas siódmych i trzecich gimnazjalnych

    

   14 czerwca 2018 r. przedstawiciele klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych spotkali się na sejmiku uczniowskim. Była na nim obecna p. wicedyrektor Małgorzata Kowalska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Anna Łukawska-Wielguszewska i p. Dorota Skóra. Pani wicedyrektor podziękowała wszystkim uczniom za pracę w SU oraz zachęcała do aktywności w przyszłym roku szkolnym. Złożyła również serdeczne podziękowania dla opiekunek. Tematem przewodnim sejmiku była edukacja prozdrowotn w związku z realizacją przez szkołę programu „Szkoła zdrowego żywienia”. Podczas sejmiku podsumowano działalność SU w II półroczu roku szkolnego 2017/2018. Zostały też zebrane wstępne pomysły działań na przyszły rok szkolny. Opiekunki podziękowały młodzieży za pracę, a w szczególności Zarządowi – Gabrieli Walkiewicz, Julii Kuterze, Weronice Karbowniczek i Julii Raban oraz życzyły wszystkim udanych wakacji.  

  • Jedz zdrowo- żyj kolorowo!

   Jedz zdrowo- żyj kolorowo!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Klasa IVb przyłączyła się do realizacji programu "Szkoła zdrowego żywienia" i zorganizowała zajęcia na temat " Jedz zdrowo- żyj kolorowo!

   W trakcie zajęć uczniowie dyskutowali szukając odpowiedzi na pytania:
    „Jakie produkty spożywają najchętniej?”, „Co należy zjeść na obiad, jak odpocząć po szkole?”„Jak należy dbać o zdrowie wieczorem?”

   Stworzyli tzw. "Diamentowy koszyk" produktów , które należy jeść, aby być zdrowym. 

   Zjedli II śniadanie z wykorzystaniem soku owocowego i warzyw (pomidor)  dostarczanych  do szkoły w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole".

   Podsumowaniem zajęć, kształtujacych nawyki zdrowego żywienia oraz roli ruchu w utrzymaniu zdrowia i ładnej sylwetki  było wykonanie gazetki klasowej pod hasłem:  "Jedz zdrowo - żyj kolorowo!"

    

  • Piknik Rodzinny kl. IVb w Chocimowie

   8 czerwca 2018r.  odbył się Piknik Rodzinny kl. IVb, na który uczniowie przybyli  wraz z rodzicami, rodzeństwem i wychowawcą, p. Urszulą Radomską. Spotkanie miało miejsce w przepięknym parku obok dworu w Chocimowie.

   Piknik rozpoczął się pieszą wędrówką  wszystkich uczestników malowniczą trasą z Kunowa przez Bukowie do Chocimowa, którą poprowadziła wędrowców p. Monika Szwagierczak. Piękna pogoda i niesamowite widoki z Bukowskiej Góry uczyniły wędrówkę przyjemną i niezapomnianą.

   Atrakcją pikniku okazało się zwiedzanie zakamarków dworku oraz opowieści p. Barbary Domagały o duchach zamieszkujących dawna siedzibę Ośniałowskich. Wszyscy z zaciekawieniem  zwiedzali  Izbę Pamięci Mariana Ośniałowskiego- poety, który swoją młodość spędził w Chocimowie.

   Wspaniałej rodzinnej atmosferze towarzyszyły gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz pieczenie kiełbasek.

   Piknik był bardzo udany, czego dowodem jest decyzja o powrocie w to miejsce za rok.

   Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie spotkania oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Wsi Chocimów za miłe przyjęcie.

    

    

  • Lublin - szlakiem przygody, przyrody i historii

    

    

   8 czerwca 2018 roku 19 uczniów z klasy IIc i 2 uczniów z klasy IIa gimnazjalnej udało się na wspólną wycieczkę do Lublina. Zwiedzili najważniejsze zabytki w mieście, m.in. Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto, plac Unii Lubelskiej, Krakowskie Przedmieście. Zjedli smaczny obiad w znanej restauracji „Ąka”, gdzie prowadzone były kuchenne rewolucje pod okiem Magdaleny Gessler. Następnie odwiedzili Ogród Botaniczny UMCS, gdzie znajduje się wiele ciekawych, niespotykanych i pięknych okazów roślin, które wykorzystywane są do celów edukacyjnych i badawczych.

   Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Wsi Lubelskiej, które prezentuje kulturową różnorodność województwa lubelskiego. Znajdują się tam przedmioty związane z dawnym życiem mieszkańców dworów, miasteczek oraz wsi, które utrwalają wiedzę na temat tradycji, zwyczajów, obrzędów oraz codziennej pracy ludzi.

   Następnym atrakcyjnym punktem wycieczki był pobyt w parku trampolin „Mania Skakania”, gdzie uczniowie w ciekawy sposób spędzili czas, skacząc na różnorodnych trampolinach, które w wyjątkowy sposób rozwijają i poprawiają koordynację oraz ogólną sprawność ruchową.

   Na zakończenie pobytu w Lublinie uczestnicy wycieczki odwiedzili jedną z lubelskich restauracji sieci McDonald’s i zjedli tam kolację.

   Wycieczka pod hasłem „Lublin – szlakiem przygody, przyrody i historii” była nagrodą dla uczniów klasy IIc, którzy zwyciężyli w wojewódzkim konkursie na opracowanie biznesplanu wyjazdu edukacyjnego w ramach realizowanego projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”. Opiekunem zwycięskiej grupy projektowej i jednocześnie kierownikiem wycieczki była Małgorzata Kowalska, której towarzyszyła wychowawczyni klasy IIc Małgorzata Wolecka.

  • Językowe zmagania

   Językowe zmagania

    

    

   Miesiąc maj był dla uczniów naszej szkoły miesiącem zmagań na arenie językowej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele klas III - V.

   Najmłodsi wzięli udział w konkursie Master of English. Największą wiedzą wykazali się: Miłosz Raczyński  z klasy IIIa ( I miejsce), Karol Kaczmarczyk z klasy IIIc ( IImiejsce),  Maja Ożdżyńska  z klasy IIIb (III miejsce).

    

   Uczniowie klas IV sprawdzali swoje umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem podczas konkursu Master of Reading. Dwie uczennice klasy IVc, Gabrysia Jelonek i Kamila Mikos, uzyskały maksymalną ilość punktów zajmując I miejsce, II miejsce przypadło w udziale uczniowi klasy IVb Łukaszowi Kowalskiemu, zaś na III miejscu uplasował się Dominik Kaczor  z klasy IVb .

    

   Uczniowie klas V walczyli o tytuł Mistrza Słuchania, czyli Master of Listening. Tym razem bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy Va, Mateusz Kosiarski. Na II miejscu uplasowała się Agata Kudas z klasy Vb, a na III - Wiktoria Sadłos z klasy Va.

   Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

   Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursów i życzymy dalszych sukcesów!

   Organizotarkami konkursów były nauczycielki języka angielskiego, panie Aneta Nowak

   i Agnieszka Olszewska.

  • Konkurs plastyczny: "Jestem tym, co jem"

   Konkurs plastyczny: "Jestem tym, co jem"

    

   Samorząd  Uczniowski klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych podjął działanie mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania się, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci, młodzieży
   i osób dorosłych, dlatego też  8 czerwca 2018 r. zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem tym, co jem”. Jego celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zdrowe produkty, które powinny znaleźć  się w naszej diecie. Przedstawiciele klas siódmych, drugich i trzecich gimnazjalnych tworzyli plakaty w dowolnej technice. Praca twórcza na temat prozdrowotny bardzo przypadła wszystkim do gustu. Była ona poprzedzona krótką prelekcją na temat zdrowego odżywiania się.  Uświadomiono  uczniom, że należy dbać o to, co zjadamy.

   Zwycięzcami byli wszyscy, ponieważ wiedza o zdrowym żywieniu jest bezcenna. Prace plastyczne uczniów zostały wyeksponowane w Galerii Prac Uczniów.

   Rada Rodziców ufundowała dla wszystkich uczestników konkursu słodką niespodziankę.

  • "Dla Niepodległej-polskie drogi do wolności"

   7 czerwca 2018 roku w sali lustrzanej PSP w Kunowie przy ul. Fabrycznej 1 odbyło się spotkanie o charakterze artystycznym i patriotycznym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  podjął uchwałę, że rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że rok szkolny 2017/2018 jest rokiem DLA NIEPODLEGŁEJ.

   Mając na względzie powyższe ustalenia oraz wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, nauczyciele na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, muzyki, plastyki oraz godzinach wychowawczych podjęli działania mające na celu upamiętnienie tej rocznicy. W maju odbył się gminny konkurs pieśni patriotycznej. W drugim półroczu ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Dla Niepodległej - polskie drogi do wolności”. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjalnych.

   Kolejne działanie nauczycieli to spotkanie Dla Niepodległej - polskie drogi do wolności”, które było lekcją historii i patriotyzmu, a także okazaniem szacunku dla wolności i niepodległości. Uczestniczyli w nim: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów - Lech Łodej, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kunowie - Barbara Domagała, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z Kunowa i Janika oraz uczniowie. Spotkanie rozpoczęło uroczyste odśpiewanie „Roty”, zarówno przez chór, jak i zaproszonych gości. Uczniowie klasy IIa przybliżyli dzieje Polaków począwszy od pierwszego rozbioru Polski po odzyskanie wolności i niepodległości w 1918  roku. Ukazali w prezentacji multimedialnej, krótkich przedstawieniach, muzyce Fryderyka Chopina, piosenkach, jak trudna i okupiona krwią wielu Polaków była polska droga do wolności. Wykazali się przy tym dużą wiedzą historyczną i patriotyczną postawą. Spotkanie uświetnił śpiew solistek: Małgorzaty Sali z kl.  IIIb i Wiktorii Sałatowskiej z kl. IIc, których przepiękna interpretacja pieśni historycznych wprowadziła wszystkich we wzruszający nastrój. Talentem wokalnym i instrumentalnym wykazał się Jakub Jagieła z kl. IIIc. Oryginalny układ choreograficzny do poloneza Michała  Kleofasa  Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” przedstawiła para taneczna: Julia Raban z klasy IIIc  i jej partner Marcel Skórski.

   W następnej części spotkania podsumowano i ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Dla Niepodległej – polskie drogi do wolności”. Burmistrz Miasta i Gminy Kunów – Lech Łodej oraz  Dyrektor PSP w Kunowie - Dorota Opara wręczyli nagrody laureatom. Otrzymali je uczniowie: Oliwia Skrzatek IIa, Roksana Skrzypiec VIIa, Kinga Jałocha IIc, Adrianna Kończak IIIc, Julia Kutera IIIc, Zuzanna Pastuszka IIIc, Michał Żeber VIIa, Karolina Adamska IIb, Mateusz Rynio IIIa.

   Na zakończenie spotkania Dla Niepodległej - polskie drogi do wolności” Burmistrz Miasta i Gminy Kunów, Dyrektor PSP w Kunowie oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty podziękowali za niezwykłą lekcję patriotyzmu i godne włączenie się szkoły w uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Pomysłodawczyniami i jednocześnie organizatorkami spotkania były: wicedyrektor szkoły i jednocześnie nauczyciel historii Małgorzata Kowalska oraz nauczycielka plastyki Anna Łukawska – Wielguszewska.

  • Konkurs plastyczny "Dla Niepodległej-polskie drogi do wolności"

   Konkurs plastyczny "Dla Niepodległej-polskie drogi do wolności"

               W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 Samorząd Uczniowski klas siódmych, drugich i trzecich gimnazjalnych ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem: „Dla Niepodległej- polskie drogi do wolności”. Celem wspomnianego przedsięwzięcia było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wychowanie patriotyczne młodego pokolenia.

   Młodzi artyści z klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych zmagali się z artystyczną wizją polskich dróg do wolności.  Przedstawiali ważne wydarzenia z życia narodu polskiego, które bezpośrednio przyczyniły się do tego, że Polska w 1918 roku odzyskała wolność i niepodległość. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo oryginalnych prac plastycznych. Wszystkie były na bardzo wysokim poziomie estetycznym i artystycznym.

   Jury w składzie: wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Kowalska, opiekunki SU:
   p. Anna Łukawska – Wielguszewska i p. Dorota Skóra, przedstawicielka Zarządu SU: Weronika Karbowniczek  ogłosiło następujący werdykt:

   III miejsca – nie przyznano

   II miejsce:

   • Michał Żeber VII A
   • Karolina Adamska II B
   • Mateusz Rynio III A

   I miejsce:

   • Oliwia Skrzatek II A
   • Roksana Skrzypiec VII A
   • Kinga Jałocha II C
   • Adrianna Kończak III C
   • Julia Kutera III C
   • Zuzanna Pastuszka III C

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbyło się 7 czerwca 2018 roku w trakcie środowiskowego spotkania „Dla Niepodległej…”, na którym obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Kunów p. Lech Łodej, przedstawiciele władz samorządowych,  dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z Kunowa i Janika oraz uczniowie. Laureaci pierwszych i drugich  miejsc otrzymali z rąk pana Burmistrza i pani Dyrektor PSP w Kunowie gratulacje oraz cenne nagrody. Prace konkursowe uczniów zostały wyeksponowane w sali lustrzanej. Tworzyły piękną oprawę plastyczną na wspomniane spotkanie o charakterze artystycznym i historycznym.

  • "Jak nie czytam, jak czytam"

   W dniu 7 czerwca 2018r. w budynku PSP przy ul. Fabrycznej 1 biblioteka szkolna zorganizowała „Godzinę z książką” w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

   Wszyscy uczniowie klas VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjalnych oraz nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na hali sportowej, gdzie czytali przyniesione ze sobą książki. O odpowiedni do czytania klimat – wspólnie z opiekunką biblioteki -  zadbały uczennice kl. IIIc – Julia Kutera i Zuzia Pastuszka, przygotowując niecodzienną scenerię. Składały się na nią m.in. dużych rozmiarów łóżka, stół z książkami, kącik „pod murem”, kosze i pudełka wypełnione książkami , a gdzieniegdzie stare lampy i naczynia.

   To było wyjątkowe spotkanie z książką, na które miłośnicy literatury (jak Zuzia Rokoszna) przynieśli całą torbę bestsellerów, nie mogąc się zdecydować, co wybrać w tym dniu do czytania.  Miło było patrzeć na zaczytaną młodzież, która w ciszy i skupieniu podążała tropem swoich literackich bohaterów. Okazało się, że dla niektórych jedna godzina czytania to zdecydowanie za mało.

   To samo wydarzenie miało miejsce w budynku przy ul. Szkolnej, gdzie w piątek 8 czerwca punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęliśmy czytanie z uczniami w całej Polsce. Czytelnicy od najmłodszych pierwszoklasistów po uczniów klas szóstych pogrążyli się w przyniesionych przez siebie książkach, aby pokazać dorosłym, że czytają dla przyjemności. Lekturze sprzyjała atmosfera pikniku w otoczeniu zieleni pięknego szkolnego ogrodu. Uczniowie i nauczyciele przynieśli na tę okazję koce, maty, poduszki; siedzieli, leżeli i relaksowali się z książką w pełnym słońcu. Widać było rozczarowanie czytających, kiedy ogłosiliśmy zakończenie akcji.

   Działanie rozpropagowali w szkole nauczyciele bibliotekarze p. Barbara Loranty i Monika Sasak.

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć