Dokumenty szkolne

  Przetwarzanie danych RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Kunowie przy ul. Szkolnej 1.

   

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań wynikających z bieżącej działalności szkoły – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   

  1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nauki dziecka w szkole – arkusze ocen przez 50 lat od zakończenia nauki dziecka w szkole.

   

  1. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

   

  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

   

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji procesu edukacyjnego dziecka, do którego dane są niezbędne.

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć