Gmina Kunów

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  ul.Szkolna 1
  27 - 415 Kunów
 • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
  (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

 

      Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie

Wiadomości

 • "Zostań strażakiem na jeden dzień"

   Na zaproszenie ostrowieckich strażaków grupa uczniów z klasy VIb pod opieką p. Marka Czuby wzięła udział w pikniku ,, Zostań strażakiem na jeden dzień”. Impreza odbyła się na terenie Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Wardyńskiego. Czekało na nas wiele atrakcji: pokazy ratownicze i gaśnicze, możliwość samodzielnego ugaszenia ognia, komora dekontaminacyjna, przebywanie w strefie zadymienia. Z pomocą pozorantów, strażacy zaprezentowali akcję wyciągania z samochodu ofiary wypadku, ratownictwo wysokościowe. Zwiedziliśmy pomieszczenia Centrum Operacyjnego Komendy oraz garaż z wozami bojowymi. Na zakończenie czekała na nas strażacka grochówka.

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/19

   

  3 września w PSP w Kunowie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ łączyło się z otwarciem budynku szkoły po przeprowadzonej w czasie wakacji termomodernizacji. Był to pierwszy tak gruntowny remont placówki. Dzięki staraniom burmistrza p. Lecha Łodeja, przy dużym wkładzie samorządu województwa budynek został ocieplony i wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Wymieniona została sieć co oraz instalacja elektryczna. Zmieniło się również otoczenie szkoły, obok której powstał parking.

 • Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna1; 27-415 Kunów.

   

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: rodo@kunow.pl lub tel. 412613174.

   

  1. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w przepisach prawa – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporzą
 • Z okazji rozpoczynającego się

  roku szkolnego 2018/2019

  życzymy wszystkim Uczniom

  wielu sukcesów i radości

  ze zdobywania wiedzy,

  a Nauczycielom satysfakcji płynącej z pracy z Młodzieżą.

   

  Dyrekcja PSP w Kunowie

  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

  nastąpi 3 września 2018 r.

  i rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Kunowie,

  a o godz. 9.15 częścią oficjalną w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 1

  dla uczniów wszystkich klas I-VIII i gimnazjalnych.

   

   

 • UWAGA

  wykaz podręczników dla klas I-VIII i klas gimnazjalnych dostępny jest w zakładce "Dla rodziców".

 • Pięknie jest „myśleć rzeczy piękne”,

           jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić.

                  W. Rozanow

   

  Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie

  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

  serdecznie dziękują

  Panu Lechowi Łodejowi

  Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów

  za to, że nie tylko myślał rzeczy piękne,
  ale tak
  że
  rzeczy piękne czynił” dla naszej społeczności szkolnej.

  Dziękujemy za to,

  że sprawy oświaty były Panu bardzo bliskie.

  Dbał Pan o nasze potrzeby i czynnie uczestniczył w życiu szkoły.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 to okazja do podsumowań, których dokonała 22 czerwca 2018r. dyrektor szkoły Dorota Opara. Zapoznała zgromadzonych na uroczystości rodziców i uczniów z ogólnymi wynikami klasyfikacji oraz wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Podkreśliła indywidualne i drużynowe sukcesy uczniów w zawodach sportowych oraz konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

  Podczas uroczytości została wręczona Nagroda Burmistrza dla uczennicy klasy VIb Patrycji Chojnackiej, którą przekazał osobiście burmistrz Lech Łodej, życząc jednocześnie uczniom udanego wakacyjnego wypoczynku. Nie zabrakło również kwiatów oraz książki przekazanej przez burmistrza do biblioteki szklnej.  Opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Urszula Radomska wręczyła upominki uczniom klas VI aktywnie pracującym dla społeczności szkolnej.

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Niedziela 23.09.2018

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  ul.Szkolna 1
  27 - 415 Kunów
 • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
  (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

Galeria zdjęć