Gmina Kunów

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  ul.Szkolna 1
  27 - 415 Kunów
 • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
  (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

 

      Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie

Wiadomości

 • Pięknie jest „myśleć rzeczy piękne”,

           jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić.

                  W. Rozanow

   

  Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie

  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

  serdecznie dziękują

  Panu Lechowi Łodejowi

  Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów

  za to, że nie tylko myślał rzeczy piękne,
  ale tak
  że
  rzeczy piękne czynił” dla naszej społeczności szkolnej.

  Dziękujemy za to,

  że sprawy oświaty były Panu bardzo bliskie.

  Dbał Pan o nasze potrzeby i czynnie uczestniczył w życiu szkoły.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 to okazja do podsumowań, których dokonała 22 czerwca 2018r. dyrektor szkoły Dorota Opara. Zapoznała zgromadzonych na uroczystości rodziców i uczniów z ogólnymi wynikami klasyfikacji oraz wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Podkreśliła indywidualne i drużynowe sukcesy uczniów w zawodach sportowych oraz konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

  Podczas uroczytości została wręczona Nagroda Burmistrza dla uczennicy klasy VIb Patrycji Chojnackiej, którą przekazał osobiście burmistrz Lech Łodej, życząc jednocześnie uczniom udanego wakacyjnego wypoczynku. Nie zabrakło również kwiatów oraz książki przekazanej przez burmistrza do biblioteki szklnej.  Opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Urszula Radomska wręczyła upominki uczniom klas VI aktywnie pracującym dla społeczności szkolnej.

 • Zakończenie nauki klas trzecich gimnazjalnych

   

                   „Ależ nie smućmy się… Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej.”

  Te słowa przyświecały uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich gimnazjalnych PSP w Kunowie, która odbyła się 21 czerwca 2018 r.

  To ważne wydarzenie swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech Łodej, Przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara Domagała, emerytowana dyrektor Gimnazjum w Kunowie Maria Pająk, ksiądz Damian Zieliński. Obecne były również: dyr. Dorota Opara, wicedyrektor I. Pomykała, przedstawiciele Rady Rodziców z ul. Szkolnej: Małgorzata Jelonek, Karolina Kamińska, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz licznie przybyli rodzice.

 • Otwarcie Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego

  21 czerwca 2018 roku delegacja uczniów z klasy Vb i VIb  wzięła udział w uroczystości  otwarcia Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego. Odbyła się ona w osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice. Patronat nad uroczystością objęła Teresa Heda-Snopkiewicz- córka generała. Uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Polowej oraz złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy. Opiekę sprawowali nauczyciele-  Katarzyna Smagieł- Dwojak oraz Marek Czuba.

 • Szkolne Dni Przedmiotów Ścisłych

   

    W ramach obchodów Szkolnych Dni Przedmiotów Ścisłych 19 czerwca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie odbyło się podsumowanie konkursów: I Gminnego Konkursu Matematyczno – Fizycznego „Ja – Młody da Vinci” dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz Szkolnego Konkursu „Mistrz Rachunków”, przeznaczonego dla klas drugich gimnazjalnych. Tego dnia odbyła się również prezentacja projektu edukacyjnego „Statystyczny obraz ucznia naszej szkoły, czyli w czym może być pomocna statystyka?” Opiekunkami podjętych działań były nauczycielki matematyki: Renata Gołemska i Alicja Kwapisz oraz nauczycielka fizyki - Edyta Wesołowska.

 • Tanecznym krokiem do wakacji!

  W miniony wtorek, 19 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie odbył się XI Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lech Łodej oraz Dorota Opara, Iwona Pomykała, Barbara Domagała, Zofia Farys i Ewa Gaj.

  W przeglądzie uczestniczyły grupy taneczne reprezentujące szkoły
  z terenu gminy. Do turniejowych zmagań włączyła się też Świetlica Środowiskowa. Jury w składzie: Katarzyna Orczyk – dyrektor świetlicy, Zuzanna Jaguś i Amelia Wilk – tancerki ze Szkoły Tańca „Progres” z Ostrowca Św. oceniało uczestników
  w kategorii: taniec ludowy, towarzyski, nowoczesny oraz gimnastyka artystyczna. Brało  też pod uwagę: dobór repertuaru, choreografię i stroje.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

  22 czerwca 2018r. - Msza św. o godz. 8.00, uroczyste zakończenie roku szkolnego w budynkach przy ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej o godz. 9.00.

 • Bezpieczne wakacje-spotkanie z policjantami

   

          18 czerwca 2018r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Marka Czubypolicjanci z posterunku Policji w Kunowie przeprowadzili prelekcje dla uczniów  klas I, III, IV i V  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w okresie zbliżających się wakacji. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w domu i gospodarstwie rolnym. Omówili  bezpieczeństwo w ruchu drogowym  oraz przestrzegli przed kontaktami z obcymi osobami. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację multimedialną.

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Poniedziałek 20.08.2018

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  ul.Szkolna 1
  27 - 415 Kunów
 • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
  (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

Galeria zdjęć