• Jesień w Krzemionkach

   Wychowawczynie klasy IIIa i klasy II wykorzystały piękną jesienną aurę na zorganizowanie turystyczno-edukacyjnej wycieczki do Rezerwatu "Krzemionki". Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli wystawy przyrodnicze i wioskę neolityczną. Dla młodszych uczniów dużym przeżyciem było zejście pod ziemię i obejrzenie neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego. Dopełnieniem wyjazdu był czas spędzony na świeżym powietrzu sprzyjający integracji dzieci i dobrej zabawie. Opiekunami grupy były panie: Maria Wójcik, Anna Jachimczyk i Monika Szwagierczak.

  • Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

   16 października z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji obchodzony jest ,,Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. Cel tej inicjatywy to rozpropagowanie wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz nauczenie poprawnego wykonywania elementów resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wdechy ratownicze. Bardzo ważnym czynnikiem w udzielaniu pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie akcji serca, jest posiadanie wiedzy na ten temat oraz pokonanie własnego strachu. Już po raz czwarty nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji. Mogliśmy pokazać efekty Programu Edukacyjnego ,,Ratujemy i uczymy ratować” prowadzonego pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 6 fantomach 38 uczniów z klas: IIIb i IVa wzięło udział w próbie pobicia rekordu w największej lekcji resuscytacji krążeniowo – oddechowej.  Zmagania uczniów i nauczycieli wspierała wicedyrektor Małgorzata Kowalska. Opiekunami Klubu Młodego Ratownika działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie są: Bożena Wijata, Alina Kopacz-Mrozowska, Katarzyna Pająk i Marek Czuba.

  • Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

  • Klasy siódme w Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach

   12 października 2017 roku uczniowie klas siódmych odbyli wycieczkę edukacyjno – turystyczną do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”. Teren pola górniczego znajduje się pod ścisłą ochroną. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, posiada status pomnika historii, a także czyni starania, aby dostać się na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Młodzież zwiedziła neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego, w której znajdują się szyby górnicze sprzed czterech tysięcy lat. Poznała metodę wydobywania krzemienia, technologię jego obróbki i wyrobu broni oraz narzędzi codziennego użytku. Uczniowie zobaczyli również wioskę z epoki neolitu. Z zainteresowaniem słuchali opowieści przewodników. Opiekę sprawowały: Alicja Kwapisz, Renata Gołemska i Edyta Wesołowska.

    

  • "ZOOM NATURY" - przygoda z przyrodą klas IVa, Va i Vb

   Znalezione obrazy dla zapytania zoom natury12 października uczniowie klas IVa, Va i Vb uczestniczyli w wycieczce do Parku Rekreacji ZOOM Natury w Janowie Lubelskim. Uczniowie przeżyli niezapomnianą przygodę z przyrodą w Laboratoriach Wiedzy: "ZOOM Natury", "Runo Leśne", "Awifauny i Troposfery" oraz "Energii i Recyklingu". Laboratoria to wielofunkcyjne budynki zawierające elementy o charakterze multimedialnym, warsztatowym i sensoryczno-ruchowym. Uczniowie mogli wszystkimi zmysłami doświadczyć niesamowitych wrażeń związanych ze światem przyrody i ekologii. Słuchali ptasiego radia, prowadzili obserwacje pod mikroskopem, wąchali zapachy lasu, rozpoznawali rodzaje zjawisk atmosferycznych, obserowali świat życia mrówek, ryb i innych organizmów. Na Placu Energii próbowali swych sił na maszynach interaktywnych oraz świetnie bawili się na siłowniach zewnętrznych. W czasie wycieczki uczniowie zwiedzili również wystawę przyrodniczą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w Janowie Lubelskim. Opiekę nad uczniami sprawowały: Anna Kiljańska-Myszkowska, Donata Ożdżyńska i Teresa Rokoszna.

  • Zaprzysiężenie Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI

   5 października 2017r.odbyło się zaprzysiężenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI. Na uroczystym apelu ślubowanie złożyli: przewodnicząca Patrycja Chojnacka z kl. VIb, zastępca Kamila Mikos z kl. IVc, sekretarz Nadia Fudalej z kl. IVa i skarbnik Mateusz Isser z kl. Vb. Członkami Zarządu zostali Dominik Działak, Karolina Szymczyk i Jakub Syta. Życzymy Wam  dobrej współpracy i wspaniałych pomysłów.

  • Uwaga! Konkurs!

   Konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”

   logo chmura 2017Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III oraz klas IV-VII do udziału w kolejnej, siódmej edycji konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017" skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

    

    

   Cele Projektu:
   • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
   • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2018: „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie!".
   • Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
   • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
   • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
   • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.
   Kategorie konkursu
   1. Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
    Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu". Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
   2. Kategoria II – uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych.
    Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej prezentację na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu", ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.

   O szczegóły konkursu,terminy i inne informacje pytajcie  u nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych oraz na stronie internetowej

   http://www.scdn.pl/index.php/konkursy/konkursy-realizowane/1426-konkurs-szybuj-bezpiecznie-w-internetowej-chmurze-2017-

   ZAPRASZAMY!
  • Klasy drugie gimnazjalne na wycieczce edukacyjnej w Oświęcimiu i Krakowie

   29 września 2017 roku klasy drugie gimnazjalne PSP w Kunowie wyjechały na wycieczkę do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau i do Krakowa. Młodzież zwiedziła w Krakowie Rynek, kościół Mariacki i oddała hołd parze prezydenckiej Marii i Lechowi Kaczyńskim oraz Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na Wawelu. Poruszającym przeżyciem była wizyta w KL Auschwitz, gdzie uczniowie poznali okoliczności zagłady ponad miliona Żydów, Polaków, Romów, Rosjan i wielu innych narodowości. W milczeniu przeszli tzw. drogą śmierci w Birkenau, a szczególnie zapadły im w pamięć słowa więźnia, które zacytowała przewodniczka: "to muzeum jest po to, aby pamiętać o tej straszliwej zbrodni, ale przede wszystkim po to, by podobne ludobójstwo nie zdarzyło się już nigdy więcej." Na zakończenie młodzież oklaskami wyraziła swoje podziękowanie paniom przewodniczkom za przejmującą opowieść o Holokauście. Opiekę sprawowali: Małgorzata Kowalska, Małgorzata Wolecka, Barbara Loranty i Janusz Sternik.

    

  • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

   29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W budynku PSP przy ul. Fabrycznej akcja zorganizowana przez szkolną bibliotekę oraz Klub Miłośników Mowy Ojczystej była prowadzona pod hasłem „Czytam na lekcjach, czytam na przerwie…”. Obejmowała: akcję plakatową nt. „Dlaczego warto czytać”, głośne czytanie tekstów przez nauczycieli i uczniów na poszczególnych przedmiotach, przerwę z książką – w bibliotece każdy mógł głośno przeczytać przygotowany przez siebie fragment ulubionego utworu.

  • Europejskie święto języków

   Dzień 26 września obchodzony jest w Europie jako Europejski Dzień Języków. Uczniowie naszej szkoły rozumieją znaczenie nauki języków obcych, dlatego wszyscy, od klasy I do VI, włączyli się w obchody tego święta. Na początku zostali zapoznani z jego historią i celami, następnie dowiedzieli się jak liczne i różnorodne są języki w Europie i na świecie, a na zakończenie przyszła kolej na zabawy językowe. Uczniowie rozwiązywali quizy dotyczące różnorodności językowej i kulturowej naszego kontynentu, poznali ciekawe palindromy w języku polskim i angielskim, a także bardzo długie wyrazy (np. konstantynopolitańczykowianeczka), które starali się zapisywać. Akcję zorganizowały opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego, panie Agnieszka Olszewska i Aneta Nowak.

  • Europejskie święto języków

   Uczniowie klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych włączyli się w obchody Europejskiego Święta Języków Obcych. Informacje na jego temat przekazali przez radiowęzeł Gabriela Krajewska i Wojciech Stolarczyk z klasy IIc. Młodzież mogła zapoznać się z gazetką okolicznościową. Plakaty promujące naukę języków wykonali Natalia Brociek, Kinga Gębura, Zuzanna Mroczkowska z klasy VIIa oraz Dawid Bugajski z klasy IIc. W próbie pobicia światowego rekordu z okazji Europejskiego Dnia Języków wzięli udział Jakub Bogdański z klasy IIc oraz Oskar Sobczyński z klasy IIIa. Inicjatywa ta ogłoszona została na oficjalnej stronie internetowej EDJ. Polegała ona na stworzeniu wideoklipu na temat: „Uwielbiam (ten język) ponieważ…” przez jak największą ilość osób, grup, organizatorów wydarzeń z jak największej liczby krajów oraz na ustanowieniu rekordu z okazji 26 września. Jakub nagrał krótki klip dotyczący języka polskiego, a Oskar – języka angielskiego. Obchody Europejskiego Dnia Języków w szkole mają zwrócić uwagę uczniów na to, że znajomość języków obcych pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie  i pokonywanie różnic kulturowych.


    

  • VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

   29 września 2017r.  obchodziliśmy w naszej szkole VII  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
   Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach. W wydarzeniu uczestniczą szkoły z różnych stron świata. Hasło tej akcji brzmi: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Przez cały tydzień uczniowie klas IV - VII przypominali sobie tabliczkę mnożenia poprzez różne gry, zabawy i łamigłówki matematyczne oraz przygotowali dekoracje tematyczne w formie plakatów. W dniu Święta Tabliczki Mnożenia uczniowie klas III - VII szkoły podstawowej  i oddziałów gimnazjalnych, rodzice oraz pracownicy szkoły zdawali egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia przeprowadzony przez Egzaminatorów MT.
   W składzie Komisji Egzaminacyjnej byli uczniowie: Marta Ziemba - kl. VIIa, Eliza Gulba - kl. VIIa, Natalia Brociek -
   kl. VIIa, Michał Żeber - kl. VIIa.
   Patrol Egzaminacyjny, który przepytywał mieszkańców Kunowa na ulicach, w sklepach, na poczcie, w Urzędzie Gminy to Agata Kudas - kl. Vb, Patryk Gorycki - kl. Vb, Dagmara Rudawska- kl. VIb, Izabela Stochła - kl. VIb.
   Egzaminowani losowali zestawy i w ciągu trzech minut musieli odpowiedzieć na zawarte w nich pytania. Do zadawania pytań komisja wykorzystała również karty matematyczne Grabowskiego "Tabliczka mnożenia". Każda osoba, która zdała pomyślnie egzamin otrzymała imienny certyfikat, odznakę "Eksperta Tabliczki Mnożenia" i słodki upominek.
   Akcja sprawiła wiele radości uczniom, którzy zdobyli tytuł  Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dorośli, którzy wykazali się odwagą
   i zdali egzamin z "tabliczkowej wiedzy" byli dumni i szczęśliwi, że mimo stresującej sytuacji wykonali zadanie.
   Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom, szczególnie pracownikom Urzędu Gminy i spotkanym przechodniom za udział w akcji.
   Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwały nauczycielki matematyki: p. Alicja Kwapisz, p. Renata Gołemska, p. Urszula Sałapa i p. Donata Ożdżyńska.

  • "Dzień chłopaka" z "Dniem krawata"

   W piątek 29 września 2017 r. w klasie IIIc zorganizowany został "Dzień Chłopaka z Dniem Krawata". Chłopcy podeszli do zadania bardzo poważnie. Krawaty były pożyczone od taty, od dziadka i od starszego brata. Były krawaty ze ślubu, od święta i ze studniówki. Niektórzy chłopcy założyli własne krawaty. Najciekawsze jednak były te zrobione i ozdobione samodzielnie. Oprawą do prezentacji krawatów były śpiewane przez koleżanki piosenki z karaoke. Aby w tym dniu nie tylko chłopcom było wesoło, wszyscy  otrzymali słodki poczęstunek. Wszystkim chłopcom życzymy uśmiechu na twarzach nie tylko w dniu ich święta. Wychowawczyni - Wioletta Ćwik.

  • Ogólnopolska akcja zbiórki żywności

   29 i 30 września 2017 roku grupa uczniów z klas gimnazjalnych wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności. Została ona zorganizowana w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Produkty spożywcze zbierano w lokalnych sklepach: „Robert”, „Koga”, „Delikatesy Centrum”. 29 września w akcję zbierania żywności włączyli się: Martyna Szcześniak, Łukasz Orczyk, Olaf Kowalik, Łukasz Wyrębkiewicz, Izabela Mikos i Aleksandra Jedynak pod opieką nauczycielek: Alicji Kwapisz, Doroty Nowek i Doroty Skóry. 30 września w zbiórce żywności wzięli udział: Wiktoria Cieślik, Oliwia Skrzatek, Norbert Działak, Damian Radzisz, Weronika Kowalska, Oliwia Walkiewicz pod opieką nauczycielek: Małgorzaty Kowalskiej i Anny Łukawskiej-Wielguszewskiej.

  • Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż

   23 września 2017 roku grupa uczniów z klas gimnazjalnych i klasy VIIa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, pod opieką nauczycieli: Doroty Skóry, Janusza Sternika i Małgorzaty Kowalskiej, wzięła udział w XVIII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym pod hasłem „Idźcie i głoście tajemnicę Krzyża” . Trasa rajdu wiodła od Grzegorzowic przez Starą Słupię, Nową Słupię na Święty Krzyż, a jego celem było m.in. promowanie piękna przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich, pokłon relikwiom Krzyża Świętego, rozbudzanie pasji krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy tej wyprawy poznali także historię i zwiedzili, pochodzący z XV wieku, kościół w Grzegorzowicach oraz uczestniczyli we mszy na Świętym Krzyżu.   

  • Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

   20 września 2017 roku uczniowie klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych brali udział w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Młodzież wybierała swoich przedstawicieli spośród 8 kandydatów. Członkowie Komisji Wyborczej – Katarzyna Owczarek i Łukasz Orczyk z kl. IIIb czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego: Gabriela Walkiewicz kl. IIIa – przewodniczącaJulia Kutera kl. IIIc – zastępca, Julia Raban kl. IIa – sekretarz, Weronika Karbowniczek kl. IIIb – sekretarz. Wybranemu Zarządowi gratulujemy i życzymy powodzenia!

  • "Nie ma śmieci-są surowce" - Sprzątanie Świata 2017

   W dniu 15 września 2017 roku uczniowie klas VII, IIG i IIIG Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017 pod hasłem tegorocznej edycji „Nie ma śmieci – są surowce”. Uczniowie: Weronika Karbowniczek, Klaudia Kołodziej oraz Miłosz Tokarski przedstawili społeczności szkolnej apel tematyczny. Następnie uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami przystąpili do sprzątania wyznaczonych terenów wokół szkoły i w pobliżu niej. Na zakończenie wzięli udział w międzyklasowym konkursie plastycznym „Nie ma śmieci – są surowce”. Zwycięzcą konkursu została klasa 2b G, drugie miejsce zajęła klasa 3a G, a trzecie - 3c G. Odpowiedzialni za przygotowanie szkolnej akcji Sprzątanie Świata byli: Andrzej Kwapisz, Anna Łukawska-Wielguszewska, Alina Nalewaj oraz Halina Pędzik.

  • Sprzątaliśmy Świat 2017

   Z tej okazji uczniowie klas IV, V i VI ze swoimi wychowawcami sprzątali otoczenie szkoły, pobliski plac zabaw oraz ulice i chodniki, którymi idą do szkoły. Organizatorką akcji była nauczycielka przyrody p.Teresa Rokoszna.

  • Czytamy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

   5 września 2017 r. uczniowie i nauczyciele z PSP w Kunowie włączyli się w akcję Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Na holu szkolnym w budynku przy ulicy Fabrycznej 1, na trzeciej godzinie lekcyjnej, zgromadziła się społeczność szkolna: uczniowie klas siódmych, klasy gimnazjalne oraz nauczyciele. Humaniści, czuwający nad przeprowadzoną akcją, przygotowali okolicznościową gazetkę, przybliżyli twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz tematykę jego dramatu pt.: „Wesele”. Młodzież chętnie prezentowała wybrane fragmenty trudnego utworu, który znajduje się przecież w kanonie lektur szkoły ponadpodstawowej.

  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

   W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/18 wzięli udział Burmistrz MiG Kunów Lech Łodej, dyrektor szkoły Dorota Opara, wicedyrektor szkoły Małgorzata Kowalska, nauczyciele, uczniowie klas I-VII i II-III klas gimnazjalnych oraz rodzice uczniów.

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć